ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در نخستین مناظره که با حضور تمام نامزدها برگزار شد، چهره ای متفاوت از خود نشان داد.

به گزارش اعتدال، دراین مناظره وی با حملاتی کلی و بدون انتقاد مستقیم از دو کاندیدهای اصلاح طلب و معتدل وارد جدال محاسباتی و منطقی با آنها نشد. رفتاری که برخی از کارشناسان آن را عقب نشینی وی تفسیر کردند.

اما زمانی که رئیسی در برنامه های انتخاباتی و در جمع طرفداران خود سخن می گوید به مراتب بی پروا تر و تندتر از آنچه در مناظره بود ظاهر می شود.

او در نخستین مناظره تنها بر ضرورت ساخت مسکن و ایجاد اشتغال تاکید کرد ولی در سخنرانی ها خود با انتقاد شدید از دولت یازدهم به گونه ای سخن می راند که گویی دولت فعلی هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است.

نکته ظریفی که دراین جا وجود دارد این است که رئیسی این را می دانست که اگر بخواهد در مناظره تند سخن بگوید و با کاندیداهایی مانند روحانی و جهانگیری هماوردی کند به طور قطع بازنده خواهد شد. چرا که وی تاکنون هیچ راهکار عملی برای وعده هایی که داده ارایه نکرده است و در مقابل اعداد و ارقام دقیق و منطق اقتصادی دو کاندیدای نامبرده دست خالی می ماند.

برهمین اساس وی حملات تند خود به دولت و جناح مقابل که مورد پسند طرفداران خود است را در سخنرانی های انفرادی می گوید و در مناظره ها که امکان نقد برنامه هایش وجود دارد با احتیاط گام برمی دارد.