امیر شهلا،  در آستانه برگزاری همایش بزرگ زنان، در خصوص سهم زنان در جامعه و مطالبه آن‌ها از حسن روحانی گفت: نمی توان در جامعه ای به پیشرفت و تعالی رسید مگر آن که از توان و بهره عظیم زنان بهره جست. از این رو باید فرصتی به زنان دهیم تا در عرصه‌های مختلف خود را بیشتر از آن چه که هستند، نشان دهند.  وی که  یکی از مجری های   گردهمایی بزرگ ستاد زنان در ورزشگاه شیرودی است  ادامه داد  

 به گزارش سحر – پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی، انتظار می‌رود که دولت حسن روحانی در دوره بعد نیز به تمام کم کاری ها و اجحاف هایی که تاکنون در حق جامعه زنان شده خاتمه و سهم عمده ای از مدیریت های ارشد و میانی کشور را به زنان اختصاص دهد.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: از آن جایی که کارنامه مدیریتی مردانه ما در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی چندان چنگی به دل نمی زند؛ امیدورایم با میدان آمدن به نسل زنان فضایی فراهم شود تا از اندیشه هایی که تا به حال آن چنان که باید مجال ظهور نداشته استفاده نماییم.

وی بحث انتخابات 96 را موضوع انتخاب بین دو گفتمان دانست و بیان کرد: دو گروه متفاوت در برابر هم قرار دارند. گروهی که معتقد به مبانی صلح جهانی و همزیستی مسالمت آمیز است و سعی بر تأمین منافع ملی مردم می نماید و در مقابل عده ای دیگر که چندان به این اصول اعتقادی ندارند و تأمین منافع ملی را در خط و نشان کشیدن برای جهان می داند.  وی اضافه کرد یقیناً گفتمان نخست قادر خواهد بود که به زنان با هویت و کرامت انسانی نگاه متفاوتی را ترویج نماید .

شهلا ادامه داد: گفتمانی که از برجام به عنوان یک افتخار و سند ملی حمایت می کند و گروهی دیگر که برجام را خیانت به آرمان های انقلاب و تضییع حقوق ملی  می داند. حال ما در 29 اردیبهشت ماه باید از بین  دو گفتمان متضاد  یکی را که معتقد به تأمین منافع ملی و صلح جهانی است انتخاب نماییم.