داریوش ارجمند، پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون گفت : تعطیلی خانه سینما به عنوان یک نهاد مردمی و مدنی در دوره گذشته یک فاجعه بود و خوشحال هستیم که فضای خوبی با حضور روحانی مجددا با بازگشایی خانه سینما برای اهالی رسانه ایجاد شده است.

ارجمنددر گفت و گو با سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در حوزه سینما و تلویزیون ادامه داد: به عقیده شخص من، اقدامات بسیار موثر و مثبتی با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران انجام شد که در دوره قبل شاهد آن نبودیم.

وی افزود : در دوره دولت روحانی به انصاف باید گفت که شاهد جهانی تر شدن سینمای ایران در جهان بودیم و فیلمسازان ما جهانی تر از قبل شدند. بر کسی پوشیده نیست که چندین جایزه بین المللی در این دوره برای سینمای ایران به ارمغان آمده است و این مهم به خودی خود، اتفاق بزرگی است.

این پیشکسوت سینما همچنین ضمن اشاره به بهبود اوضاع اقتصادی در سینما و اقبال بیشتر مردم به این حوزه در چهارسال اخیر، یادآور شد : وضعیت اقتصادی سینما با اقبال بیشتر مردم به این عرصه بسیار مناسب تر از گذشته شده است و شاهد هستیم که امروز فیلم های کارگردانان ما کمتر از 10 ، 12 ملیارد تومان فروش ندارد و باید آن را به فال نیک گرفت. البته نقدهایی نیز به آثار کنونی سینما وجود دارد و این مهم تنها منحصر به سینمای ایران نیست و در همه دنیا شاهد آن هستیم .

ارجمند ادامه داد : به طور کلی اعتقاد من بر این است که عرصه هنر در مجموع و مشخصا در حوزه های سینما، تئاتر، موسیقی و امثال آن بسیار مثبت شده و باید به یاد داشته باشیم که عرصه هنر در دولت یازدهم ، نفس تازه ای گرفته است.

وی با اشاره به بازگشایی خانه سینما در دولت یازدهم نیز خاطرنشان کرد : در کل کشور، ما یک نهاد مردمی سینمایی به نام خانه سینما داشتیم که به شکل مستقل، اهالی سینما به اداره آن می پرداختند. در مجموع معتقدم که تعطیلی این نهاد مردمی و مدنی در دوره گذشته یک فاجعه بود و خوشحال هستیم که فضای خوبی با حضور روحانی مجددا با بازگشایی خانه سینما برای اهالی رسانه ایجاد شده است.

ارجمند در پایان با اشاره به حضور روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری یادآور شد : من در بین مردم هستم و با آنها زندگی می کنم. باید بگویم که مردم حامی روحانی هستند و فضای جامعه با دولت فعلی همراه است و امیدوارم در آنیده نیز شاهد فضای خوبی برای اهالی هنر و هنرمندان باشیم.