وزیر راه و شهرسازی درگروه تلگرامی خود خطاب به قالیباف اعلام کرد: شما با دریافت سالانه هزاران میلیارد تومان ازبودجه عمومی و میلیاردها تومان عوارض ازشهروندان و فروش ظرفیت‌های زیستی این نسل و نسل‌های بعدی مردمِ شهرِتهران پس از 12سال حاکمیت برسر آنان شهری ساختید که به قول دوست خودتان آقای چمران مردمِ آن دچار خفقان هستند و هر روز شاهد سکته‌های قلبی و مغزی مردم هستیم.

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی دراین پیام تلگرامی تاکیدکرده است: شما همه را مانند خودتان ناتوان می‌پندارید و باز مثل همیشه بی ‌تحقیق سخن می‌گویید و شعار می‌دهید، به امید سوء استفاده از نا‌آگاهی مردم لیکن، اشتباه می‌کنید. مردم آگاه‎تر از آنند که شما می‌پندارید.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، اگرهر روز هم یک پوستین وارونه بپوشید، مردم قدرت تشخیصِ شما را دارند،لذا عبرت بگیرید و دیگر تحقیق نشده صحبت نکنید.

آقای قالیباف شما نتوانستید و نمی توانید، لیکن به فضل خدا، ما توانستیم در ساخت آزادراه تهران - شمال کارهای بزرگی را انجام دهیم.