رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: دولت روحانی بیش از گذشته از روستاییان حمایت کرده و در این زمینه اقدامات بسیار ارزشمندی را انجام داده است.

به گزارش ایرنا، علیرضا محجوب عصر دوشنبه در همایش دهیاران و روستاییان حامی دکتر روحانی در مشهد افزود: این توجه باعث شد برای نخستین بار در سال 1395 صادرات کشور بر واردات کشور پیشی بگیرد و صادرات غیر نفتی بر واردات ما در شش ماه نخست پیشی گرفت.

وی با بیان اینکه گندم می تواند به عنوان ستون اقتصاد مقاومتی شناخته شود، خاطرنشان کرد: اکنون کشور در تولید گندم به خودکفایی کامل رسیده که دستاورد بسیار ارزشمندی است.

وی با اشاره به اینکه توجه دولت به تولید گندم بسیار کارشناسی شده و ارزشمند بود، اظهار کرد: گندم همچون طلا می ماند که باید در جهت حراست از آن گام های مثبتی برداشته شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، اهمیت فعالیت و کار روستاییان را یادآور شد و گفت: جمعیت روستاهای ما تقریبا به 40 درصد 21 سال گذشته رسیده و مهاجرت به شهرها یک هشدار جدی برای همگان است.

وی با اشاره به اینکه روستاها کانون های زیستی اصلی هر جامعه هستند، خاطرنشان کرد: روستا کانون پاکی است که باید همگان به آن توجه کنند، توسعه روستایی مهم ترین کانون توسعه در جوامع مختلف بشری است وهیچ کشوری بدون توسعه روستایی نتوانسته به یک رشد پایدار دست یابد.

*** روستاییان فریب شعارهای عوام فریبانه را نمی خورند

رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به اینکه باید همه تلاش کنیم تا دولت یازدهم بتواند در سال های آتی به وعده های خود به روستاییان عمل کند، خاطرنشان کرد: با تلاش و پشتکار بسیار زیاد، دولت موفق شد از خرابی های گذشته آواربرداری کند و چرخ اقتصاد را به مسیر صحیح برگرداند.

حسین امینی اظهار کرد: روستاییان می دانند که تورم 41 درصد به زیر 10 درصد رسیده، شرایط مناسب اقتصادی در کشور حاکم شده و دولت تمام تلاش خود را انجام داده تا هزینه زندگی روستاییان کاهش و درآمد آنان افزایش یابد.

امینی با اشاره به اینکه باید در دوره بعد، رکود از بین برود و اشتغال در بین جوانان روستایی افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بیمه شدن همه روستاییان و کشاورزان تنها بخشی از فعالیت هایی است که دولت در جهت حمایت از کشاورزان و روستاییان انجام داده است.

رئیس ستاد دکتر روحانی در خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 10 میلیون نفر از کسانی که در گذشته بیمه نبودند، بیمه شده اند و شرایط مناسبی برای آن ها فراهم شده است.