عبدالله مومنی شب گذشته در ستاد جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در مورد کسانی که در ایران انتخابات را انتخاب بین بد و بدتر تلقی می‌کنند، گفت: انتخاب روحانی، انتخاب بین بد و بدتر نیست روحانی انتخاب بین خوب و بدترین است.

به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – سخنگوی ادوار دفتر تحکیم وحدت در مورد عملکرد دولت یازدهم افزود: روحانی فراتر از حدانتظار عمل کرد و باید در نقد دولت از هرگونه بی انصافی دوری کرد.

این فعال اسبق دانشجویی اظهار داشت: کسانی که عامل حصر بودند میگویند روحانی نقدپذیر نیست و مردم را باید از ضعف رقبا آگاه کرد که اگر انها انتخاب شوند چه تبعاتی در پی دارد.

عبدالله مومنی که اکنون کاندیدای شورای شهر تهران است در مورد آزادی اظهار کرد: روحانی کسی است که در کنار آزادی ایستاده و آنها در برابر آزادی اند و آینده ازان آزادی است و ما باید کاری کنیم که آزادی ادامه داشته باشد.