یک استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی گفت: نامزدهایی که به جای ارائه راهکار فقط با شعار می خواهند اکثریت آرای انتخابات را کسب کنند هرگز نمی توانند اداره مملکت را برعهده بگیرند.

به گزارش ایرنا ، علی اکبر سروش دوشنبه شب در مراسم ستاد مردمی حسن روحانی که در میدان طالقانی قائمشهر برگزار شد ، افزود : به نظرم نخبه کشی قتل نخبه نیست بلکه نخبه کشی انزوای یک نخبه است ، نخبه کشی یعنی قائم مقامی که بیشتر می فهمد خانه نشین می شود و کسی که افق را می بیند مملکت را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد : من به عنوان کسی که تاریخ تدریس می کنم مملکتی که در آن دولت تدبیر و امید و وزیر خارجه اش نباشد باید احساس ترس کرد ، روزی که وزیر خارجه ما مثل وزیر خارجه رئیس جمهور دوره قبل که به عنوان دیپلمات برگزیده خانه نشین شده بود ، خانه نشین شود همه باید احساس ترس کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد : به نظرم کنار زدن حسن روحانی کسی که در مجلس و دولت بود و هم دنیا و مردم را می شناسد و روی کار آمدن یکی از آن 2 نامزدی که یکبار هم در مجلس نبوده اند جایز نیست و باید هراس داشت.

سروش با بیان اینکه در دوره یازدهم همه در روز انتخابات به انسان عاقل رای دادیم گفت : هم اکنون هم همه باید هوشیار باشند و نباید اجازه دهیم عده ای با تخریب افکار عمومی ، انسان های عاقل را کنار بزنند و مملکت دست تازه کاران بیفتد.

وی افزود : همه باید برای دفاع از حسن روحانی به روستاها بروید و اجازه ندهید عده ای که زندگی اشرافی داشته اند ، خط مار کشیده و ادعای طرفداری از قشر محروم جامعه کنند.

این استاد دانشگاه گفت : باید به مردم حقیقت ها را بازگو کنید و بگویید که در دولت یازدهم چه کارهای مهمی صورت گرفته است که یکی از کارهای مهم در دولت یازدهم طرح بیمه سلامت و بیمه شدن 12 میلیون قشر محروم بوده است.

سروش اضافه کرد : همه ما باید بخواهیم که مملکت ما هم تراز با شان ایران اسلامی باشد و قطار ما به ریل خود باز گردد و نباید اجازه داد که عده ای با امپراطوری تخریب ما را از وجود مدیران عاقل محروم کنند.

وی با اشاره به اینکه روحانی امید را به مملکت ما بازگردانده است افزود : دولت یازدهم امید به زندگی و شور و نشاط را در جوانان ، نخبه ها و هنرمندان زنده کرده است که همه ما باید با حمایت از روحانی مواظب باشیم که این امید به یاس تبدیل نشود.