سه شنبه 19 اردیبهشت بزرگترین گردهمایی زنان ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی با حضور ایشان در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

اشرف بروجردی رئیس ستاد زنان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در خصوص گردهمایی روز سه شنبه گفت: بزرگترین گردهمایی زنان ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی سه شنبه ساعت 16 در ورزشگاه شهید شیرودی با حضور دکتر حسن روحانی برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد است و مختص زنان نخواهد بود. امیدواریم با برگزاری این برنامه انسجام و هماهنگی بیشتری در بین حامیان دکتر روحانی شکل گرفته و روح امید بیش از پیش در رگ های جوانان ما تزریق شود.