فارغ از اینکه مناظره‌های تلویزیونی با حضور نامزدهای ریاست‌جمهوری چه اثرات مثبتی برای آنان و هوادارانشان دارد، از منظر چالش برای کشور، به‌گونه‌ای است که جز مأیوس‌کردن و بدبین‌کردن مردم، سودی ندارد.

روزنامه شرق در ستون حرف اول به قلم مصطفی ایزدی، آورده است:ایران و انقلاب اسلامی مخالفانی دارند که اگر هزاران ساعت وقت صرف کنند تا نقصی را بیابند و آن را در تبلیغاتشان علیه ما به کار برند، شاید به اندازه مناظره‌ها مؤثر نباشد.حتی این مناظره‌ها می‌تواند برای سال‌های آینده نیز اطلاعات کافی از انقلاب اسلامی و آثاری را که برایش منفی است، در اختیار خارجی‌ها بگذارد.

یک‌بار جملات مطرح‌شده از سوی بعضی از داوطلبان ریاست‌جمهوری، ‌در دو مناظره پیشین را در ذهنتان مرور کنید و القائات آنان را در جامعه به یاد آورید تا اکنون که سرگرم تماشای مناظره نیستید، عمق فاجعه را دریابید.کشور دچار فقر مطلق است. چهار درصد افراد غارتگر و دزد و قاچاقچی در کشورمان وجود دارند که دولت،‌ فقط‌وفقط به همین چهار درصد می‌رسد و ٩٦ درصد، گرسنه و بی‌کار و درگیر هزاران گرفتاری هستند. تمامی مشکلات محیط‌زیستی و ریزگردها در دوره چهارساله دکتر روحانی بروز کرده است و جملاتی از این دست که به‌وفور از سوی نامزدهای اصولگرا در مناظره‌ها بیان می‌شد. خدا به دادمان برسد از پخش مناظره سوم که موضوع آن اقتصادی است.

امیدوارم ذره‌ای از آبرویی که برای مدیریت جامعه باقی مانده در مناظره سوم پایمال نشود.می‌دانیم که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هفت نفر از شخصیت‌های سیاسی ایران به مقام ریاست‌جمهوری رسیده‌اند. آنچه امروز در ایران جریان دارد، حاصل ‌عملکرد این هفت نفر است که در ١١ دوره ریاست‌جمهوری، سکان قوه مجریه را در دست داشته‌اند. ناگفته پیداست که در ایران از نظر اقتصادی، دولت، تنها ارگان متولی اقتصاد نیست. بخش زیادی از امور اقتصادی در ارگان‌ها و سازمان‌های خارج از دولت سامان می‌یابد. وانگهی، چه ‌بسیار اموری که متولی آن قوای دیگر هستند. پس چگونه است که وضع امروز را مخالفان دولت پای عملکرد دولت مستقر می‌نویسند و با بدترین عبارات، حتی با توسل به دروغ‌گویی، رئیس و وزرای دولت را می‌کوبند؟

با دید واقعی می‌توان قضاوت کرد که در ایران اسلامی، کارهای بسیار زیادی شده و در حدواندازه کشورهای درحال‌پیشرفت، قدم‌های بزرگی برداشته شده است. اگرچه دولت‌هایی سر کار آمدند که قدر پیشینیان را ندانستند و مصائبی برای ملت ایجاد کردند، اما خارج از آن برهه‌ای که بر ما سخت گذشت، شایسته نیست که حاصل فعالیت‌های چند دولت زمان جنگ، سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید، توسط برخی برای رسیدن به قدرت و از طریق فریب افکار عمومی، به ‌هیچ گرفته شود؛ به‌ویژه از سوی کسانی که هرکدام در بخشی از مدیریت این کشور فعال بوده و هستند.