خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ از رسیدگی به مطالبات هنرمندان در دولت بعدی حسن روحانی سخن به میان آورد.

به گزارش برنا،  قاسم افشار خواننده با اشاره به اینکه روحانی همچنان در حال مرمت خرابی‌های دولت قبل است، گفت: امیدوارم در این دوره نیز آقای روحانی رئیس جمهور باشند و مطالبات برآورده شود.

وی افزود:نظر شخصی من این است که شرکت نکردن در انتخابات اتفاق خوبی را رقم نمی زند، در چهار سال اول دولت آقای روحانی خرابی های دولت قبل مرمت شد که البته بسیار زمان بر هم بود.

او خاطرنشان کرد:شخصا به آقای روحانی اعتقاد دارم و می گویم باید آینده خودمان و کشورمان را با شرکت در انتخابات رقم بزنیم، همه امیدواریم در چهارساله بعدی که آقای روحانی به امید خدا انتخاب می شوند شاهد بهتر شدن اوضاع فرهنگ و هنر کشورمان