عضو فراکسیون اهل سنت مجلس گفت: این دولت در حمایت از اهل سنت بهتر از دولت قبل عمل کرده است البته همچنان وضعیت اهل سنت در بدنه مدیریتی مطلوب نیست و ما از دولت روحانی انتظار بیشتری برای استفاده از نخبه های اهل سنت داریم اما در مجموع نسبت به گذشته توجه در این دولت بیشتر شده است.

«سید احسن علوی» عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنا درباره توجه دولت به اهل سنت گفت: انتخاب یک خانم به عنوان فرماندار یکی از مهمترین اقدامات دولت محسوب می شود.

او بااشاره به وضعیت اهل سنت در مقایسه با دولت قبل بیان کرد: در دولت قبل مدیرانی منصوب شدند اما در سطح ملی و در بدنه دولت از افراد اهل سنت و نخبه استفاده نشد. این دولت در حمایت از اهل سنت بهتر از دولت قبل عمل کرده است البته همچنان وضعیت اهل سنت در بدنه مدیریتی مطلوب نیست و ما از دولت روحانی انتظار بیشتری برای استفاده از نخبه های اهل سنت داریم اما در مجموع نسبت به گذشته توجه در این دولت بیشتر شده است.

این نماینده مجلس در پایان بیان کرد: در این دولت حضور اهل سنت پررنگ تر و در جاهایی کم رنگ تر بوده اما در یکی دو سال اخیر وضعیت بهتر بوده است. ما می خواهیم در حد مدیران تصمیم گیر از اهل سنت در دولت استفاده شود.