وزیر امورخارجه گفت: وقتی کشورهای منطقه اعلام می کنند به خاطر برجام نمی توانیم با ایران رقابت کنیم نبایددر تبلیغات کوته نظرانه سیاسی خود برای برخی منافع که چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت، عزت مردم را زیر سوال ببریم.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف روز سه شنبه در همایش جامعه جراحان ایران اظهارکرد: زمانی که دنیا در برابر بزرگی مردم سرتعظیم فرود آورده و با عزت مردم ایران را خطاب قرار داده و رئیس جمهوری جدید آمریکا اعلام می کند که ما در توافق هسته ای با ایران نتوانستیم به هیچ یک از خواسته های خودمان برسیم و کشورهای منطقه اعلام می کنند بخاطر برجام نمی توانیم با ایران رقابت کنیم، نیاییم در تبلیغات کوته نظرانه سیاسی خود برای برخی منافعی که چند روزی بیشتر دوام نخواهد داشت عزت مردم را زیر سوال ببریم.

وی تصریح کرد: امروز به رغم همه بدعهدی ها، ایرادها و فشارها ایران و ایرانی سربلند است و هم در حوزه دانش پیشرفت ادامه دارد و هم معیشت مردم به سمت بهبودی است.

وی ادامه داد: حتما فشارهایی که در هشت سال بر معیشت مردم وارد شد در مدت یک سال و چهار ماه که از پایان تحریم ها می گذرد، قابل جبران نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خاطرنشان کرد: به طور حتم این مردم بزرگ که سال ها فشار را تحمل کردند در طول این یک سال می توانند افق بهتری را ببینند به این شرط که امید مردم را تقویت کنیم و بتوانییم آنان را به آینده امیدوار کنیم.

ظریف تاکید کرد: عزت و امید مردم را نشکنید و حیثیت آنان را زیر سوال نبرید.

**این مردم شایسته احترام و خدمت هستند

وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود از زحمات جامعه پزشکی کشور که به رغم همه فشارها، سختی ها، ناملایمات و تحریم هایی که در هشت سال دولت قبل تحمل نموده و سلامت مردم را تامین کردند، تشکر کرد.

ظریف افزود: در جهانی زندگی می کنیم که این جهان مهم ترین فرصت و چالش آن تغییر است، امروز در شرایطی هستیم که نمی توانیم با الگوهای قدیمی و تفکرات رسوب شده از دوران گذشته نسبت به حال و آینده خودمان و کشورمان تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: در این شرایط که ابزارها برای حضور و اقتدار تغییر کرده و روابط کنشگری در جامعه بین المللی دچار تحول و تغییر اساسی شده در چنین شرایطی عنصر پابرجا و دائمی برای اقتدار هر کشوری قبل و بیش از هر چیز مردم آن کشور هستند.

وزیر امورخارجه همچنین گفت: مردم هستند که اقتدار دارند و پیشرفت تولید می کنند و پیشگام توسعه هستند و خواست خودشان برای سربلندی و عزت و حضور و استقلال را بر دیگران تحمیل می کنند.

ظریف افزود: مردم هستند که با اتکا به آنها هر دولتی می توانند در جهان با اقتدار و عقلانیت حضور پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: این مردم شایسته احترام و خدمت هستند و به فرموده امام راحل ولی نعمتان ما هستند و کسانی هستند که باید در تمامی لحظات زندگی برای یک فردی که مسوولیت پذیرفته همواره مهم ترین هدف و عامل تصمیم گیری باشند.

وزیر امور خارجه اظهارکرد: ما باید برای مردم هزینه شویم نه این که معیشت، آسایش و سلامت آنها هزینه شعارهای ما شود.

**شعارهای مردم پسند نباید تنها در چند روز قبل از انتخابات مطرح شود

ظریف یادآور شد: مردم مهم ترین قسمت سیاست ما در داخل و خارج از کشور هستند، حقوق و سربلندی مردم باید سرلوحه کار همه خدمتگذاران باشد نه تنها در زمان انتخابات به آنان توجه شود، شعارهای مردم پسند نباید تنها در چند روز و چند هفته پیش از انتخابات مطرح شود بلکه سیاست مردم محور و خدمت به مردم و برداشتن بار از روی دوش مردم باید به عنوان مهمترین عامل اقتدار کشور مدنظر قرار بگیرد.