در میان کاندیداهای موجود، ‌روحانی مناسب‌ترین فردی است که می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که بتوان با گسترش جامعه مدنی، ‌به گسترش آگاهی‌ها و تقویت احساس مسئولیت مردم برای اداره امور اجتماعی پرداخت.

محمدعلی هاشمی‌راد در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا باید در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد، می‌گوید: «تجربه کشورهایی که طی یکصد سال گذشته با تحولات سیاسی گسترده مواجه شده‌اند نشان می‌دهد که این کشورها پس از گذشت دوره‌های کوتاه، ‌اسیر تنگ‌نظری‌ها و محدودیت‌های سیاسی شده‌اند زیرا از یک سو حکومت‌ها برای نیل به اهداف خود، مردم را غیر سیاسی می‌خواستند و از سوی دیگر مردم نیز به خاطر عدم تمرین و کنش‌های دموکراتیک،‌ تجربه و علاقه‌ای به مشارکت سیاسی نداشتند.»

این استاد دانشگاه می‌افزاید: «برای درمان این درد مزمن، تجربه مشترک همه جوامع سیاسی آن شده که باید از وجود نهادهای تحقق بخش دموکراسی با هر درجه از عیب و ضعف سود برد و تا زمانی که امکان انتخاب در اعمال اراده برای بهبود وجود دارد، ‌تلاش کرد تا با طی فرایندهای دموکراتیک، هم نهادهای دموکراسی موجود را تقویت کرد و هم مردم نسبت به سرنوشت سیاسی خود حساس شوند.»

دکتر هاشمی‌راد در ادامه در بیان دلیل انتخاب دکتر حسن روحانی در انتخابات پیش رو می‌گوید: «گذشته از محدودیت‌های موجود در معرفی نامزدهای ریاست‌جمهوری از میان جریانات مختلف فکری و سیاسی، باید گفت که در میان کاندیداهای موجود، ‌روحانی مناسب‌ترین فردی است که می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که بتوان با گسترش جامعه مدنی، ‌به گسترش آگاهی‌ها و تقویت احساس مسئولیت مردم برای اداره امور اجتماعی پرداخت.»

این اقتصاد‌دان می‌افزاید: «با انتخاب مجدد دکتر روحانی و در نتیجه فعالیت در این جامعه مدنی، می‌توان تولید ملی را گسترش داد و از این طریق، استقلال کشور و عدالت اجتماعی را بیشتر فراهم کرد.»

هاشمی‌راد مهمترین مسئولیت نیروهای سیاسی را تلاش برای فراهم کردن زمینه فعالیت در جامعه مدنی از طریق انتخاب دولتی معتدل می‌داند و می‌گوید: «انتخاب دکتر روحانی به عنوان فردی معتدل، نهاد دولت را به سمتی هدایت می‌کند که با اتخاذ استراتژی اقتصادی تازه‌ای که افزایش اشتغال، گسترش تولید ملی، کاهش واردات، بهبود معیشت مردم و توزیع عادلانه‌تر درآمدها را در بر می‌گیرد، مسیر مساعدی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم نماید.»