نماینده مردم حوزه انتخابیه ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید گفت: جریان اصیل و گفتمان اصلاحات هیچ وقت دنبال عبور از اصول نبوده و نیست.

به گزارش ایرنا، جلال میرزایی روز سه شنبه در اجتماع حامیان روحانی در ایلام اظهار کرد: کسی به این فکر نیست که اصول نباید باشد و هیچ کس در جریان اصلاح طلبی دنبال عدول و عبور از اصول نیست.

مشروح سخنان نماینده ایلام در این برنامه انتخاباتی به این شرح است:

** در شرایط موجود و در عرصه رقابت های انتخاباتی دو رویکرد و نگاه در چگونگی اداره کشور وجود دارد که باید یکی را انتخاب کرد، در سال 92 مردم با حضور در انتخابات رای به تغییر دادند که این تغییر در گفتمان دولت مبتنی بر رویکرد اعتدال و اصلاحات در چارچوب قانون اساسی به هدف حرکت به سمت وضعیت مطلوب است تا یک زندگی مناسب و آبرومند برای شهروندان فراهم کند.

** این گفتمان معتقد است برای اداره کشور در داخل باید بر اساس عقلانیت عمل کرد و در عرصه روابط بین الملل نیز باید با هم افزایی و تعامل حرکت کرد.

** متاسفانه امروز جریانی در مقابل ما قرار دارد و در حالی دنبال شعار تغییر وضع موجود است که مرتب رنگ عوض می کند، گفتمان این جریان واپسگرایی است و در صورت حاکم شدن کشور را در بحران و به حاشیه می برد.

** بارها از کسانی که منتسب به این جریان هستند مشاهده کردیم تا کوچکترین موضع گیری از سوی برخی کشورهای همسایه اتخاذ می شود، شعار می دهند که باید به سمت مقابله با آنها رفت.

** دغدغه روحانی عزت و کرامت مردم و اعتلای نظام در سطح بین المللی است اما در مقابل این رویکرد گفتمان دیگری وجود دارد که به دنبال حذف جریان های داخلی است که در چارچوب نظام هستند، اینها بسیاری از بزرگان را مورد توهین قرار می دهند.

** با این نگاه نمی شود کشور را در عرصه پرتنش بین المللی اداره کرد، اگر این رویکرد و منش در کشور حاکم شود یقین بدانید ما به سمت عقب برمی گردیم، امیدواریم با حساسیت و احساس مسئولیت مردم و حضور پرشور و حداکثری ملت در انتخابات گفتمان اعتدال و عقلانیت چهار سال دیگر اداره کشور را به دست گیرد.

** مردم ایلام نماد و پیشانی اصلاح طلبی در کشور هستند، ایلام مهد اصلاحات است و همه می دانند که رویکرد حاکم بر این استان گفتمان اصلاح طلبی است.

* امید می رود این بار نیز همانند همه انتخابات دیگر مردم فهیم این استان با رای به روحانی سهم خود را در تداوم گفتمان اعتدال و اصلاحات ادا کنند.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه 29 اردیبهشت در سراسر کشور برگزار می شود.

این دوره از انتخابات در 25 شهر و 375 استان 580 هزار نفری ایلام نیز برگزار می شود.