وزیر کشور دولت اصلاحات در جمع جانبازان و ایثارگران جهادسازندگی به سخنرانی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد روحانی، اهم صحبت های عبدالله نوری در ادامه می آید:

* از منظر حاکمیتِ اخلاق و صداقت، به کجا رسیده ایم؟ آیا پاسخ قانع کننده ای برای بی اخلاقی ها، تهمت هایی که زده و خلاف هایی که گفته می شود، دربرابر شهدا داریم؟

* شما شاهد هستید هیچ بحثی از درآمد کشور نمی شود و در مورد ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه و تامین مسکن و موارد دیگر صحبت می کنند.

* یک وقتی می گفتند اگر کاندیدایی پول دهد که به او رأی دهند، تخلف است، حال اگر کسی بگوید به من رأی دهید تا از ماه آینده ماهانه 150 هزار تومان به شما بدهم هیچ اشکالی ندارد؟

* اگر از من بپرسند به چه کسی باید رأی داد، می گویم به کسی که دروغ نگوید و یا کمتر دروغ بگوید و کسی که احساس کند مردم شعور دارند.

* کسی که کاندیدای ریاست جمهوری می شود باید برنامه و راه حل ارائه دهد و بگوید من برای رفع فقر این کار را می کنم؛ نه اینکه بگوید من بنا دارم فقر نباشد! همه بنا دارند فقر نباشد.

* چه دلیلی دارد که بگوییم موفقیت برجام ارتباطی به دیپلماسی کشور ندارد؟ مگر قبل از این دولت، مجاهدان، ملت و مقاومتِ ملت نبوده است؟ چرا بخواهیم آن را نادیده بگیریم؟

* این درست نیست که چون من با این دولت مخالف هستم، بگویم هر کاری این دولت انجام داده بد است.

* خدمات وزارت امور خارجه بسیار با ارزش است؛ نباید تقدیر شود؟ کسی منکر این نیست که نیروهای مسلح ما کار خودش را انجام می دهد و از آن هم باید تقدیر شود، ولی وقتی وزارت خارجه یک کار ارزشمند انجام می دهد، به جای اینکه از آن تقدیر شود باید از نیروهای مسلح تقدیر شود؟ آنها هم امیران این کشور هستند. چرا دوگانگی ایجاد می کنیم و اینها را مقابل هم می گذاریم؟

* نمی شود به خاطر اینکه بگوییم این دولت خوب نیست یا به این دولت رأی ندهید کار مثبت آن را زیر سؤال ببریم.

* برجام یکی از کارهای افتخار آفرین ایران است که ما باید به آن افتخار کنیم و همانقدر که اسراییل و دشمنانِ افراطیِ خارجی ایران از آن عصبانی هستند، ما باید از آن خوشحال باشیم و به آن مباهات کنیم.

* الان هم خود ملت باید انتخاب کنند که می خواهند همان مسیر تحریم ها و تهدیدها ادامه یابد و یا مسیر بهبود روابط و تعامل با دنیا و تنش زدایی با جهان؟

* چگونه بدون محاسبه ی درآمد هزینه، اینگونه بی محابا وعده هایی می دهید که هیچ دولتی قادر به انجام آن نخواهد بود و تنها باعث تشویش خواهد شد؟