شهرآورد پایتخت نبود اما به اندازه یک شهرآورد داغ هواداران آمده‌بودند. نه آبی بودند ، نه قرمز؛ بنفش و سبز بودند.    آن‌ها که ماشین داشتند کلافه شده بودند از جمعیتی که دیگر در پیاده‌روهای خیابان مفتح جنوبی جایشان نبود و آمده بودند در خیابان اصلی و راهی می‌جستند تا پس از یک جلسه پرشور و شعارهایی که حرارت سالن را دوچندان کرده بود از تجربه دیدار از نزدیک با رییس‌جمهور برای هم بگویند.

به گزارش سحر – پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی- خیلی‌ها که به دلیل پرشدن ظرفیت سالن بیرون مانده بودند از آن‌هایی که داخل سالن رفته بودند می‌پرسیدند که رییس‌جمهور چه گفته و چه شنیده‌است.

فرشیده یکی از دختران جوانی بود که توانسته بود در داخل سالن شاهد مراسم و شنوای سخنرانی‌ها باشد. او گفت: خیلی گرم بود. خیلی آمده بودند. آن‌قدر که نفس کم آورده بودم ولی دلم نیامد تا آخر مراسم نمانم. حتی با وجود گرما این شال بنفش را  ازدور گردنم  برنداشتم.

مرسده که صورت خودش را با رنگ بنفش نقاشی کرده بود نیز به خبرنگار ما گفت:  تا به حال از نزدیک رییس‌جمهور را ندیده بودم  خیلی حس خوبی داشت.

مرسده و یکی دیگر ازدوستانش که او هم صورتش را با خط‌های بنفش نقاشی کرده بود داشتند به رفتگران کمک می‌کردند تا کاغذها و لیوان‌های یک‌بار مصرف و همین‌طور‌بطری‌های آب معدنی را جمع کنند.

اما گویی همه آن‌ها که از ورزشگاه شیرودی خارج می‌شدند تازه گرم شده بودند که شعارهای سیاسی سر بدهند. گروه‌گروه شده بودند و یک گروه قسمت اول شعار را می‌داد و گروه دیگر قسمت دوم شعار را. «حصر» کلیدواژه بیشتر این شعارها بود که توسط بنفش‌پوش‌ها از ورزشگاه شیرودی تا میدان هفت‌تیر در حرکت بود.

یکی از شعارهایی که در محدوده میدان هفت‌تیر می‌شد شنید دو بخش داشت ؛ بخش اولش نام دونفر از حصرشدگان بودن و قسمت دومش این بود «تساوی زن و مرد».

گروه دیگر شعار می‌دادند «آزادی اندیشه ، گازانبری نمی‌شه».

یکی دیگر از شعارها  هم با این کلیدواژه‌ها بود که فریاد زده می‌شد: «نه قاضی، نه سردار …»

یکی از نکات قابل توجهی که دوربین‌های تلویزیونی خارجی به آن توجه کرده بودند مردانی بودند شال بنفش را روی دوش خود انداخته بودند.

یکی از شبکه‌هایی که در محل به تصویربرداری مشغول بود العالم بود.

 گروهی دیگر از آن‌ها که به سمت خیابان طالقانی در حرکت بودند از  توجه رییس‌جمهور به اشتغال زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان گفتند.

رحمان یکی از آن‌ها درباره حسی که  در ورزشگاه گرفته بود گفت و اینکه خوشحال روحانی گفته «گشت» برای مردم امنیت نمی‌آورد و بعد اضافه کرد: ولی معلوم است سیاستمدار کهنه‌کاری است  چون با زرنگی نگفت که «گشت ارشاد» ولی مفهوم را رساند!