سید امیر سید زاده تهیه کننده سینما معتقد است در شرایط کنونی به دلیل سابقه مدیریت چهار ساله هیچ کس بهتر از دکتر حسن روحانی نمی تواند کشور را مدیریت کند و حضور هر فرد دیگری در مقام رییس جمهوری زمان را از دست خواهد داد.

سید امیر سید زاده تهیه کننده سینما در گفتگو برنا درباره اقدامات و عملکرد دولت در حوزه سینما بیان کرد: به نظرم همین که فضای امنیتی از سر فرهنگ برداشته و به فضای گفتمانی و دوستانه تبدیل شد، یک دستاورد مهم در دولت آقای روحانی است. متاسفانه تا پیش از دولت یازدهم با فرهنگ و هنر به صورت سلبی برخورد می شد. اما منشور حقوق فرهنگی در این دولت باعث شد تا فیلمسازان بتوانند راحت تر و بدون سانسور حرف خود را بزنند. این فضا توسط دولت ایجاد شد و فارغ از این که هنوز نظام ممیزی وجود دارد، اما فضای گفت و گو و طرح بسیاری از مسائل نیز وجود دارد.

وی با بیان این که خود از جمله سینماگرانی است که دو فیلمش در دولت یازدهم توقیف شده، افزود: با وجود این که دو فیلم من در این چندس ال توقیف بود و البته «مادر قلب اتمی» رفع توقیف شده و به زودی نمایش داده می شود،  باید بگویم در مجموع دستاوردهای دولت یازدهم قابل ستایش است. اگرچه هنوز با ایده آل ها فاصله داریم.

این تهیه کننده ادامه داد: ایده آل ها در حوزه فرهنگ و هنر نیز زمانی رخ خواهند داد که مشکل و مساله اعطای پروانه نمایش حل بشود. چراکه هیچ قانونی در هیچ جای دنیا مبنی بر مجوز نمایش فیلم بعد از ساخت وجود ندارد. بلکه در همه جا قاعده بر این است که فیلمساز در چارچوب قوانین و خطر قرمز هایی که خود می شناسد و باید به آن ها پایبند باشد، فیلمش را می سازد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت بیشتر حوزه فرهنگی و هنری در دولت دوازدهم گفت: امیدوارم در دوره های بعدی شاهد برخوردهای بهتر از این هم نسبت به مقوله فرهنگ باشیم. زیرا فرهنگ زیرساخت همه مسائل جامعه است. کشوری که فرهنگ مطلوبی دارد، می تواند در زمینه های دیگر از جمله اقتصادی و اجتماعی و... هم موفق باشد. فرهنگ همچنین مقوله های گسترده ای را دربر می گیرد که باید عاری از نگاه های سلیقه ای باشد.

سید زاده همچنین با اشاره به یک ضرورت در دیدگاه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مقوله فرهنگ و هنر خاطر نشان کرد: دلسوزی نامزدها در انتخابات باید برای ارتقای فرهنگ جامعه باشد نه صرفا نشستن پشت میز ریاست جمهوری. به نظرم دولت آقای روحانی نسبت به دوره های قبلی دستاوردهای فرهنگی بیشتری داشت و در شرایط کنونی هیچ کس بهتر از او نمی تواند کشور را به خوبی اداره کند. زیرا چهار سال گذشته مدیریت کشور را برعهده داشته است و هرکس جای او بیاید، حتما زمان از دست خواهد رفت. در حالی که رئیس جمهور در چهار سال گذشته بسیاری از ناملایمات و مشکلات را کشف کرده و می تواند نتایج آن را به ثمر بنشاند.