وزیر دولت اصلاحات به حسن روحانی  پیشنهاد کرد  تا بی پرده  و صریح از مشکلاتی  که دولت با آنها  دست  و پنجه  نرم می کنند با مردم  سخن  بگوید تا مردم در جریان  وضعیت کشور  قرار بگیرند.

احمد خرم در گفت و گو با سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی،  با دفاع از کارنامه اقتصادی دولت روحانی، گفت: شاید برخی از صاحب نظران در آستانه انتخابات بگویند که کشور در دولت روحانی با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. حال آنکه این مشکلات را نمی توان منحصر به دولت روحانی دانست. چراکه عموم آن به عملکرد و سیاست های نادرست دولت های نهم و دهم مربوط می شود و دولت روحانی صرفا در مقام جبران این مشکلات بر آمده است.

 این فعال سیاسی اصلاح طلب به وضعیت کشور پیش از آغاز دولت تدبیر و امید و ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرد و گفت: باید کابینه روحانی را یک دولت موفق بدانیم. البته ممکن است انتقاداتی نسبت به دولت در حوزه های مختلف مطرح باشد ولی برای تحلیل و بررسی منصفانه در اینباره می بایست وضعیت کشور را پیشتر یادآوری کنیم.

او ادامه داد :شرایط روزهایی که  دولت  روحانی  مستقر شد با امروز قابل مقایسه نیست شاید برخی از صاحب نظران در آستانه انتخابات بگویند که کشور در دولت روحانی با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. حال آنکه این مشکلات را نمی توان منحصر به دولت روحانی دانست. چراکه عموم آن به عملکرد و سیاست های نادرست دولت های نهم و دهم مربوط می شود و دولت روحانی صرفا در مقام جبران این مشکلات بر آمده است.

وزیر دولت اصلاحات ادامه داد: بنابراین اگر برخی از صاحب نظران به سیاست های اقتصادی دولت روحانی انتقادی دارند، باید بدانند که مشکلات به جامانده از دولت قبلی چنین سیاست هایی را اقتضا می کرد و جز این روحانی راه دیگری برای جبران مشکلات عمیق اقتصادی نداشته است.

*برخی جریان سازی می کنند

او در ادامه با انتقاد از برخی جریان سازی ها علیه دولت در آستانه انتخابات، تصریح کرد: متاسفانه برخی انتقادات غیرمنصفانه و غیر واقع بینانه علیه دولت مطرح می شود در حالی که دولت در تمام عرصه ها به ویژه حوزه بین الملل و اقتصاد کارنامه کاملا قابل دفاع و خوبی را از خود به جا گذاشته است و چه بهتر که دولت در روزهای باقی مانده تا انتخابات این موفقیت ها را برای مردم بازگو کند و از طرف دیگر علت بروز برخی مشکلات و موانع را برای مردم بازگو کند تا مردم بهتر وضعیت کشور در دوران روحانی و پیش از آن را درک کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت اصلاحات، اصولگرایان برنامه مدون و دقیقی برای اداره کشور ندارند و بر همین اساس تلاش می کنند تا عملکرد دولت را از هر طریقی نزد اذهان عمومی همچون ادوار سابق انتخاباتی تخریب کنند. البته ممکن است که زمانی جریان سازی های انتخاباتی و طرح موضوعات غیرواقع می توانست در آرای عمومی انتخاباتی تاثیرگذار واقع می شد ولی اکنون مردم نسبت به مسائل روز و جامعه هوشیارتر هستند و با تجربه ای مانند دولت های نهم و دهم و سیاست های اشتباه و جبران ناپذیر احمدی نزاد به ویژه در حوزه اقتصادی، مردم بهتر می دانند که می توانند در عرصه اقتصاد و معیشت به چه کسی اعتماد کنند.

او در پایان سرنوشت انتخابات را این چنین پیش بینی کرد که روحانی با کارنامه ای که از خود برجای گذاشته شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات دارد . البته اصولگرایان در تلاش هستند تا دولت روحانی را در همین دوره به پایان برسانند و این مساله از همان ماه های ابتدایی دولت روحانی از جانب برخی اصولگرایان در محافل دوستانه و رسمی و فضای های مجازی و رسانه ای مطرح شده بود که این مساله را نمی توان نادیده گرفت.