علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی – امروز چهارشنبه بیستم اردیبهشت‌ماه نشستی خبری با اهالی رسانه برگزار کرده و در آن ضمن ارائه‌ توضیحاتی درباره دستاوردهای چهار ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی به سوالات اهالی رسانه پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، وی  اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، انتخابات در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب سرنوشت ساز قرار گرفتند، انتخاباتی که بر موقعیت و اقتدار جمهوری اسلامی مؤثر خواهد برد.

طیب نیا ادامه داد: انتخابات این دوره می تواند عرصه‌ای برای بیان چالش‌های اقتصادی باشد، امیدوار بودم مناظرات بتواند راه‌حلی برای مسائل اقتصادی بگذارد، ولی متاسفانه دیدیم که برنامه ها و مناظرات نه نقد بلکه ایراد به سیاست‌های دولت است بدون اینکه آسیب شناسی شود و راه حل ارایه شود. امیدوارم از این پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود.