امینی امروز 20 اردیبهشت ماه در نشست خبری ستاد روحانی در خراسان رضوی با خبرنگاران، اظهار کرد: در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی یعنی 27 اردیبهشت ماه دکتر روحانی به مشهد سفر خواهند کرد و امیدواریم باز همانند سال 92 شاهد حضور گسترده و وسیع مردم باشیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه در سال 92 موج حضور مردم در خراسان به تمام کشور سرایت کرد، ادامه داد: در آن زمان مردم با فرهنگ مشهد و خراسان با وجود دو کاندیدای بومی، منافع ملی را بر منافع منطقه‌ای و بومی ترجیح دادند و کاندیدایی چون دکتر روحانی را انتخاب کردند  و امیدواریم که امسال هم شاهد تکرار این حماسه در خراسان باشیم.

امینی خاطرنشان کرد: دکتر روحانی متکی به حمایت‌های مردم از نظر کمک‌ها و از نظر ستادهاست؛ جوانان و اقشار مختلف به صورت شبانه‌روزی همکاری خود را با ستادهای روحانی در مشهد، استان و حتی روستاها انجام می‌دهند.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان رضوی اظهار کرد: عده‌ای از معلولان داوطلب شدند که در ستاد دکتر روحانی کمیته‌ای داشته باشند همچنین در این ستاد کمیته ایثارگران، خانواده شهدا، جانبازان، ورزشکاران، اصناف و بازاریان و ... نیز وجود دارد و در واقع در خیلی از مکان‌ها مردم به صورت خودجوش اقدام به راه‌اندازی ستاد کردند.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان حامی دکتر روحانی نیز در سطح مشهد و استان فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: شب گذشته این هنرمندان که حدود 100 نفر بودند در قسمت‌های سینما، عکس، انیمیشن و ... فعالیت دارند دور هم جمع شده و  به صورت خودجوش جلسه‌ای را تشکیل داده بودند.

امینی اضافه کرد: اصولگرایان حامی دکتر روحانی نیز چند ستاد در مشهد دارند کمیته‌های مردمی نیز در استان شکل گرفته و تعداد آن‌ها به سرعت رو به افزایش است، کمیته‌های خودجوشی که خود مردم فعال کردند.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان رضوی تصریح کرد: در واقع در استان به ازای هر بخش و شهر یک ستاد وجود دارد و در 13 منطقه مشهد نیز 13 ستاد اصلی در حال فعالیت هستند و تعدادی ستاد فرعی نیز وجود دارد.