نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی دولت در حوزه نفتی است و به نظرم ایران توانست جایگاه خود را در میان ابرقدرت های نفتی بدست آورد.

به گزارش برنا، «حشمت الله فلاحت پیشه» نماینده مجلس شورای اسلامی بااشاره به نقاط قوت دولت یازدهم گفت: پاشنه آشیل دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است و نقاط قوت آن نیز سیاست خارجی و برجام است. البته برجام را باید با شرایط نبود برجام مقایسه کرد.

این نماینده مجلس گفت: دومین شاخص مهم دولت یازدهم در حوزه نفتی است. اعتقاد من بر این است که ایران توانسته جایگاه خود را در میان ابرقدرت های نفتی بدست آورد.

او افزود: نقطه قوت دیگر دولت «تدبیر و امید» در حوزه بهداشت و درمان است. این سه مثلث، از جمله موفقیت های دولت یازدهم محسوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظرمن، هر فردی که برنامه مناسبی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد، شایسته تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در شرایط کنونی که در منطقه ما دموکراسی یک استثنا است، این انتخابات نقش به سزایی در تحولات و جایگاه استراتژیک ایران در سطح بین المللی دارد. امیدوارم در انتخابات پیش رو شاهد حضور 70 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری باشیم.