"من آمده ام برای اسلام" برای " ایران " ، جمله به یادماندنی دکتر حسن روحانی در روز ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آغازگر فعالیت پرشور و همه جانبه مردم خونگرم و جوانان حامی دولت تدبیر و امید در سراسر ایران بزرگ اسلامی شد و امروز این کارزار انتخاباتی با قدم گذاشتن به هفته های پایانی تبلیغاتی ، شکل جدی تری بگیرد.

در همین راستا ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در سراسر کشور از تمامی مردم، زنان و مردانی که دل در گرو ایران داشته و تار و پود وجودشان را با سربلندی و عزت میهن گره زده اند، دعوت بعمل می آورد تا با حضور جدی و حماسی خود در فعالیت های انتخاباتی، تداوم تدبیر و امید را در این سرزمین رقم بزنند.

از تمام حامیان دعوت می شود با مراجعه به سامانه www.sahar.news ضمن تکمیل فرم ارائه شده در حوزه های جوانان، بانوان، دانشگاهیان، فرهنگیان، پزشکان، کارگری، ورزشکاران، هنرمندان، بازنشستگان، ایثارگران، روحانیون، توسعه روستایی، صنعتگران و مهندسین، کارآفرینان، اقوام و مذاهب و ادیان، بازاریان و اصناف و حوزه تبلیغات مشخصات خود را ثبت کرده و عضو رسمی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی شوند.

بدیهی است که پس از این مرحله، در اسرع زمان و کمترین فاصله نسبت به معرفی عزیزان به جهت ساماندهی در ستادهای مناطق اقدام خواهد شد.