وزیر بهداشت در کانال تلگرامی خود نوشت:« گروهی ما را خسته می‌نامند و می‌گویند دولت دکتر روحانی برای محرومین کاری نکرده است؛ اشکالی ندارد، بگذارید بگویند؛ ما با خدای خود معامله کرده‌ایم و امیدمان به اوست».

به گزارش ایرنا، سیدحسن هاشمی دریاداشتی اظهارداشت: امشب پس ازسفری یک روزه، از دیار هموطنان خونگرم، از سیستان و بلوچستان بازگشتم. در این ششمین سفر، بیمارستان میرجاوه در نقطه صفر مرزی را افتتاح کردم. ششمین بیمارستانی که دردولت دکتر روحانی دراین استان به‌بهره‌برداری رسید؛ در کنار 218 پروژه بهداشتی و درمانی دیگر. این در حالی است که 317 پروژه هم پیش از این در سیستان و بلوچستان افتتاح شده بود.

وی افزود: در استانی که 1100 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان دارد، آمار مرگ زنان باردار در مقایسه با شروع کار این دولت به یک سوم کاهش یافته؛ برای 80درصد افراد بالای 30 سال پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده و شیوع مالاریا به کمتر ازیک چهارم کاهش یافته و درحال ریشه‌کن شدن است؛ بیماری و با نیز که هر سال تعدادی از مردم این منطقه را به کام مرگ می‌کشید، درمدت دو سال گذشته حتی یک مورد بروز و ظهور نداشته است.

به گفته وی، امروزهمه مراکز بهداشتی درسراسر این استان پهناور دارای پزشک هستند؛ درحالی که هنگام شروع به‌ کار دولت یازدهم فقط 40درصد مراکز، پزشک داشتند و اینک تنها در زابل بیش از100 متخصص به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

وی اظهارکرد: باعث افتخاراست در استانی که سالیان طولانی نماد محرومیت بوده،650 پروژه بهداشتی، درمانی و بیمارستان درحال ساخت است و صدها میلیارد تومان برای بیمه، درمان و کاهش پرداخت مردم هنگام مراجعه به مراکز درمانی توسط دولت هزینه شده است.

«با همه این کارها، امروز گروهی ما را خسته می‌نامند و می‌گویند دولت دکتر روحانی برای محرومین کاری نکرده است؛ اشکالی ندارد، بگذارید بگویند؛ ما با خدای خود معامله کرده‌ایم و امیدمان به اوست».

وی یادآورشد: من و همکارانم نیز با او عهد بسته‌ایم که تا هستیم، نگذاریم این چرخ از حرکت بازایستد تا برکات آن شامل حال مردم سرزمینم از ترک و کرد و بلوچ و فارس و عرب و لر و ترکمن و... شود که به راستی شایسته بهترین‌ها هستند.