جهانبخش خانجانی طی یادشتی در سحر، نوشت: امروز مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در دانشگاه امام حسین (ع) به نکات مهمی اشاره کرده اند که همبستگی و هوشیاری تمام کاندیدا ها را در آستانه انتخابات 29اردیبهشت می طلبد. ایشان بیاناتی را فرموده اند که نشان از آن دارد کسانی که  در جامعه گسست اجتماعی و شکاف طبقاتی را پررنگ کرده و با بیان بی تفاوتی جمهوری اسلامی به 96 درصد افراد جامعه موجب چشمداشت مردم به آن سوی مرزها می شوند،مخاطب این صحبت ها بوده وباید هشدارهای امروز رهبری را جدی بگیرند.

آنچه که واضح و مبرهن است،آن است که به هیچ وجه نباید دستاوردهای نظام اسلامی را در طول این 38 سال نادیده گرفت وخط بطلان بر تلاش های صورت گرفته کشید.بی شک می توان گفت آنهایی که ناکارآمدی دولت را تلقین می کنند وادعای بی تفاوتی دولت به اقوام خصوصا اعراب خوزستان را دارند،باید بدانند که با این ادبیات نه تنها به قومیت گرایی و تجزیه کشور دامن می زنند که قطعا مخاطب فرمایشات رهبری هستند.

 امروز مقام معظم رهبری با بیان اینکه نباید «گسل های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی» در کشور تحریک شود اما متاسفانه این روزها ودر طی مناظرات شاهد آن هستیم که برخی از کاندیداها مردم را رو به روی هم قرار داده و حتی از درد مردم در حادثه معدن سو استفاده می کنند تا نشان دهند نه تنها دولت که حاکمیت به اقوام و مذاهب گوناگون بی توجه است.

شاید باید سخنان امروز مقام معظم رهبری را فصل الخطاب مهمی برای بد اخلاقی های انتخاباتی دانست و همان طور که رهبری فرمودند همه کاندیداها باید مراقب باشند که شعارهای انتخاباتی آنها مورد سو استفاده دشمنان و کشورهای همسایه قرار نگیرد.

امروز دولت آقای روحانی برای ماندن به هر ریسمانی متمسک نمی شود. افتخار جمهوری اسلامی خدمت به محرومان و تهدستان بوده است،پس چگونه است که آنان تمامی دستاوردهای جمهوری اسلامی در ربع قرن اخیر را زیر سوال می برند.

در راستای بیانات امروز مقام معظم رهبری ،اینجانب نیز بر این عقیده ام که این اشخاص نیستند که سایه جنگ و طمع دشمنان را کم می کنند، بلکه حضور مردم و امید آنان به آینده است که آنها را پای صندوق های رای می آورد و جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین می کنند.در سال 1392 نیز مردم باامید به آینده و برنامه های امید بخش به آقای روحانی رای  دادند و به حق کشور را از تنش دور نگه داشتند.

در انتها بر این عقیده ام که این وظیفه همه ماست که در شرایط فوق با تبیین دیدگاه ها و برنامه های خود ، روش مناسب گفت و گو را برگزینیم و با ارائه آمار و وعده های دروغین ، مردم را نسبت به نظام و حاکمیت اسلامی بدبین نکنیم؛ هرچند این روزها برخی از کاندیداها برای بدست آوردن آراءمردم به هر روش ناصحیحی متمسک می شوند و تمامی اقدامات و فعالیت های موثر دولت را زیر سئوال می برند.گروه هایی که این روزها به نوعی شاهد هم نوایی میان آنان و رسانه  های نظام سلطه هستیم .همان ها که سعی بر بیان آن دارند با بیان تلخی ها و ناکامی ها مردم را از امید به آینده و تحقق آرزوها و آرمان هایشان دور کنند و با ایجاد یاس و حرمان در فضای انتخابات ،از مشارکت حداکثری مردم جلوگیری کنند. غافل از اینکه مردم در روز 29 اردیبهشت برای حفظ آرامش و امنیت و تداوم دولت تدبیر و امید به پای صندوق های رای خواهند آمد و برگ زرین دیگری را در کارنامه خود ثبت خواهند نمود.

 

جهانبخش خانجانی

مسئول ستاد خبری و اطلاع رسانی دکتر روحانی