نشست خبری ستاد انتخاباتی حجت الاسلام حسن روحانی در استان کرمان روز چهارشنبه برگزار و برنامه های این ستاد تشریح شد.

به گزارش ایرنا، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان کرمان در این نشست گفت: این نامزد ریاست جمهوری در چارچوب سفرهای انتخاباتی خود روز شنبه 9 اردیبهشت ماه جاری میهمان مردم کرمان است.

محمدعلی کریمی افزود: این سفر جزو اولین سفرهای انتخاباتی روحانی است که یک روزه انجام می شود و روحانی ساعت 9:30 دقیقه روز شنبه در سالن تلاش کرمان با اعضای ستادها و حامیان خود در این استان دیدار و سخنرانی می کند.

وی اضافه کرد: به همین منظور ستاد ویژه ای برای این سفر تشکیل شده است که کارهای مربوط به آن را پیگیری می کند و همه ستادها در سراسر استان کرمان به همین منظور مشغول به فعالیت هستند.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان کرمان ادامه داد: امیدواریم با حضور و مشارکت حداکثری مردم، انتخابات طبق منویات مقام معظم رهبری و بزرگان نظام برگزار شود.

وی گفت: حضور و مشارکت حداکثری مردم برای همه ستادهای انتخاباتی مهم و پشتوانه ای بسیار محکم برای حرکتی است که نظام انتخاب کرده است.

رئیس ستاد روحانی در استان کرمان بیان کرد: یکی از اهداف بزرگ ما بسیج مردم و ایجاد شور و نشاط میان آنها برای حضور در انتخابات روز 29 اردیبهشت است.

کریمی با اشاره به وعده های اقتصادی برخی نامزدها در ارتباط با افزایش یارانه و ایجاد شغل اظهارکرد: مردم در نهایت خود قضاوت صحیح خواهند کرد که آیا وقتی همه می دانند منابع مالی لازم در خزانه کشور وجود ندارد یا براساس علم اقتصاد این حرکت درست نیست، چگونه این وعده ها تحقق پیدا خواهد کرد. وی یادآورشد: هرچند احتمال دارد برخی اقشار ضعیف تحت تاثیر وعده های نامزدها قرار گیرند اما اطلاع رسانی مناسب و مناظره ها به میزان آگاهی و شناخت آنها کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به کوتاه بودن فرصت تبلیغات انتخاباتی نامزدها تصریح کرد: مردم باید با مطالعه و شناخت بیشتر و دیدن کارنامه ها، سنجش حرف ها و مقایسه کارنامه دولت های قبل انتخاب آگاهانه ای داشته باشند.

کریمی گفت: ما به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید با تکیه بر توانایی های ملت، درون نگر باشیم، اعتقاد کامل داریم، اما اقتصاد درون زا با تعامل با دنیا کامل می شود.

وی افزود: دکتر روحانی در شرایط بسیار دشواری کشور و دولت را تحویل گرفت، طوریکه نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی بود و این در حالی است که دولت های نهم ودهم درمدت هشت سال بیشترین میزان درآمد نفتی از ابتدای پیدایش صنعت نفت تاکنون را داشته است، اما سیاست های غلط اقتصادی این دولت ها مملکت را به وضعیت بحرانی رسانده بود و در عرصه سیاست خارجی نیز با مشکلات جدی مواجه بودیم.

کریمی بیان کرد: بیش از 30 کشورهم دست شده بودند تا ایران را از سازمان کنفرانس اسلامی اخراج کنند و در فضای بوجود آمده بین المللی، عرصه فوق العاده برای کشور ما تنگ شده بود، در این شرایط دکتر روحانی به عرصه آمد و با شایستگی های خود رای آورد.

وی با بیان اینکه امروز هم ما در میانه راهی هستیم که دولت تدبیر و امید آغاز کرده است گفت: دولت هنوز هم در حال آواربرداری از خرابی های گذشته است.

کریمی یادآور شد: ما منکر نواقص نیستیم اما اگر بخواهیم فقط نقاط ضعف یا قوت را ببینیم غلط است این درحالی است که دستاوردهای دولت نیز قابل دفاع است.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان کرمان افزود: کسی که بخواهد با مردم صادق باشد نمی تواند از شعارهای پوپولیستی استفاده کند بلکه می تواند واقعیت ها را بگوید و موفقیت ها را تشریح کند.

نشست خبری ستاد انتخاباتی دکتر روحانی اولین نشست خبری از میان ستادهای 6 نامزد ریاست جمهوری است و ستاد های پنج نامزد دیگر هنوز نشست خبری برگزار نکرده اند.