معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: رییس دولت دوازدهم باید در مسیر ارتقای فضایل انسانی حرکت کند.

به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که توصیه شما به رئیس جمهوری آینده چیست، اظهارکرد: توصیه من به دوازدهمین رئیس جمهوری این است که باید در مسیر ایجاد فضای اخلاقی، ارتقای فضایل انسانی و اجرای قانون اساسی و اصل قرار دادن قوانین و توسعه کشور باشد.

وی افزود: من فکر می کنم باید در دولت آینده با کسی کار کنم که مبانی فکری آنها را قبول داشته باشم و به همین شکل رئیس دولت بعدی نیز باید درباره من این گونه باشد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری تصریح کرد: طبیعتا با دکتر روحانی که کار می کنم به دیدگاه ها و برنامه های وی اعتقاد دارم ولی اگر کسی دیدگاه ها و گفتمان های رئیس جمهوری بعدی را قبول نداشته باشد و نتواند با آن کار کند حضورش هم به نظر من هم خلاف اخلاق بوده و هم به مصلحت نیست.