محمد کیانوش راد ،عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت  گفت : استقلال و آزادی و رفاه و پیشرفت را مردم در سایه اسلام می خواهند. اما فهم از اسلام می تواند فهمی بسته و محدود باشد ، فهمی که نه تنها استقلال و آزادی ، حتا رفاه و توسعه را هم نابود می سازد امروز ما در برایر نابودی و یا تداوم و بهبود آرمان های انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم.

به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – او که در همایش اصلاح طلبان استان البرز سخن می گفت، افزود: بحث ما صرف خوبی یا بدی شخصی کاندیداها نیست که همه محترم اند، اما بحث اساسی ، بحث تفکر ، راهکارها ، رویکردها و تیم اطرافیان کاندیداها و بالاخره قابلیت ها و اصلح بودن آنهاست.

کیانوش راد با تاکید بر اینکه روحانی نشان داد که می خواهد  قانون اساسی را اجرا کند ادامه داد:کاندیداهای رقیب روحانی حتی از ذکر تعهد به قانون اساسی بعنوان تنها میثاق همبستگی مردم ابا دارند ، وقتی از ذکر عمل به قانون اساسی هم طفره می روند ، مطمئن باشید، قانون اساسی را بعنوان مبنای عمل فراموش می کنند.

وی افزود: برخی اگر  می توانستند و جرات داشتند قانون اساسی را هم کاغذپاره می نامیدند. اینها مجلس را تشریفاتی، مردم را نامحرم و کشور را متعلق به گروه اقلیت خود می دانند.  

انقلاب ما انقلاب آزادی خواهی بود نه شکم

این صاحب نظر سیاسی  ادامه داد:قالیباف و رییسی ، ظاهرا فراموش کرده اند که مردم خواستار آزادی بیشتر در حوزه های سیاسی و اجتماعی هستند. مثل اینکه یادشان رفته که انقلاب ما ، انقلاب شکم نبود . انقلاب ما ، انقلاب آزادیخواهی بود .

او تاکید کرد:کلمه آزادی که یکی از پایه های اصلی انقلاب ما بود در گفتار قالیباف و ریسی تقریبا هیچ است. ظاهرا ریسی از بیان کلمه آزادی مردم واهمه دارد.

کیانوش راد با بیان اینکه کشور با آرزوهای بزرگ بی بنیاد به جایی نمی رسد گفت: رییسی مثل فردی است که از تازه از خواب بیدار شده است . ریسی نمی داند اداره کشور نیاز به تجربه ، توان اجرایی و تیم مشاوران قوی دارد

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت  افزود: هر وعده و شعاری که بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها ی کشور باشد ، اگر از سر دروغگویی نباشد ، بی شک از سر نادانی و عوام فریبی است.

اصولگرایان معتدل روحانی را تنها نمی گذارند

نماینده مجلس ششم همچنین  پیرامون دیدگاه اصول گرایان و انتخاب روحانی گفت : اصول گرایان واقعی و معتدل ، روحانی را تنها نمی گذارند. تنها گزینه معتدل ها ، روحانی است اصولگرایان معتدل و منصف هم فریادشان از وعده های توخالی قالیباف و ریسی بلند است.

وی افزود: اصول گرایان واقعی ، تجربه معجزه هزاره سوم و فریبی را که از وعده های پوچ و خیالبافی های دولت قبل و خودمحوری ها و خودبزرگ بینی برخی دیدند را به یاد دارند. اصول گرای واقعی اهل دروغ و تهمت نیست.

این فعال سیاسی گفت:در حالی رییسی و قالیباف دولت روحانی را به دروغ و ناتوانی متهم می کنند که هر آدم معمولی هم با شنیدن سخنان ، ریسی و قالیباف ، از بی تجربگی و بی صداقتی این دو متحیر می شود ،در مقابل تخریب افراطیون و مخالفان آزادی ، تخریب نمی کنیم ، اما مردم را از نتیجه حاکمیت این تفکر آگاه می کنیم.

او با تاکید بر اینکه راه توسعه و عزت کشور ، راه اصلاحات و اعتدال است،ادامه داد:اصول گرایان برای بقای جریان فکری خویش ، راه خویش را از افراطی ها بطور کامل جدا کنند.