دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مناظره فردا باید یک هفته اثر خود را بگذارد و چگونگی ماندگاری این اثر به عهده فضای مجازی است.

به گزارش برنا، اکبر ترکان در همایش یاران روحانی در فضای مجازی بااشاره به مناظرات گفت: صحنه هر دو مناظره را رقبا هدایت کردند، خصوصا در مناظره دوم آقای قالیباف بحثی را مطرح کرد که تا پایان  ادامه داشت.

وی پیشنهاد داد: مناظره فردا باید یک هفته اثر خود را بگذارد و چگونگی ماندگاری این اثر به عهده فضای مجازی است. اگر موضوع مهمی را رییس جمهوری مطرح کنند و موضوعات دیگری جز سخنان رییس جمهوری را مطرح کنیم، اثر مناظره از بین خواهد رفت.

به گفته ترکان روحانی هنگام ثبت نام گفت من این نوزاد را دست نامادری هایی که قصد کشتن او را داشتند، نمی دهم.

او اظهار کرد: نباید انرژی خود را برای پاسخگویی به حریف بگذاریم بلکه باید مسیر خودمان و دکتر روحانی را ادامه دهیم.