سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از دادن وعده ها و ارائه طرح های بدون پشتوانه پرهیز کنند وگفت: مجلس قطعا زیر بار وعده های مالی بدون پشتوانه نخواهد رفت.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت گو با ایرنا با تاکید برضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: بالا بودن میزان مشارکت و حضور گسترده در پای صندوقهای رای می تواند به امنیت و عزت و سربلندی نظام کمک کند و نقشه ها و اهداف دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد کرد.

وی ادامه داد: ستادها و حامیان نامزدها در دوران تبلیغات نظم و اخلاق و موازین اسلامی را رعایت کنند تا انتخابات در فضایی آرام و با نشاط برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه گفت: نامزدها و حامیان آنها با طرح مسایلی که موجب تحریک و بروز اغتشاش درجامعه می شود پرهیز کنند و مسایلی بیان نکنند که موجب بروز شکاف در جامعه شوند.

سبحانی فر یادآوری کرد: از سوی دیگر شاهد برخی سیاه نمایی ها در تبلیغات نامزدها هستیم؛ باید مراقب بود اگر نقد و انتقادی مطرح می شود سازنده و در راستای اعتلای کشور و نه تخریب آن باشد.

وی در عین حال از نامزدها خواست از ارائه طرح، برنامه ها و شعارهایی که امکان اجرای آنها وجود ندارد، خودداری کنند و گفت نباید با شعارهای پوپولیستی و وعده های غیر اجرایی سعی کنند رای به دست بیاورند.

وی اظهار داشت: بعضا شاهد وعده هایی از سوی نامزدها هستیم که اساسا عملیاتی کردن آن در اختیار دولت نیست و در حیطه اختیارات نهادهای دیگر است.

سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه گفت: طرح وعده هایی که نیازمند تصویب بودجه و اعتبار است با توجه به وضعیت بودجه و اقتصاد کشور به دور از صداقت با مردم است؛ این وعده ها ازسوی کسانی که می خواهند بالاترین مقام اجرایی کشور شوند و اجرا نشدن آن زمینه بدبینی و نا امیدی مردم را فراهم می کند.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در حوزه کاری مجلس است و در این شرایط مجلس قطعا زیر بار چنین طرحها و برنامه هایی نخواهد رفت چرا که پرداخت کردن یارانه یعنی تعطیلی خزانه و تعطیلی پروژه های عمرانی کشور است.

سبحانی فرتصریح کرد: پرداخت یارانه براساس وعده های داده شده بنزین شش هزار تومانی به همراه دارد و پرداخت آن صنعت و اشتغال و تولید را دچار مشکل می کند.