همایش موسسین مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی حامی حسن روحانی آغاز شد.

به گزارش  ایلنا، از دقایقی پیش همایش موسسین مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی حامی حسن روحانی در سالن امام علی آغاز شد.

در این همایش محمدعلی نجفی و مرتضی حاجی وزرای سابق آموزش و پرورش سخنرانی خواهند کرد.