عبدالله ناصری ،عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گفت: حسن روحانی از سال 92 نشان داد که دیدگاهی اصلاح طلبانه ای دارد که مبتنی بر آزادی فردی و اجتماعی است. در مقابل نیز ما دیدگاهی را شاهد هستیم که همان نسخه 84 است است که طبعا با چنین مفاهیم جدید و انسانی و حقوقی سازوکاری نداشته و اساسا برای آن برنامه یا هدفی ندارد.

عبدالله ناصری در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی -  با اشاره به تاکید رییس جمهوری با ضرورت رعایت اصل آزادی بیان و آزادی اندیشه در جامعه، گفت: ما در جریان رقابت های انتخاباتی شاهد آن هستیم که یک طیف از جمله روحانی و جهانگیری بر حقوق شهروندی، آزادی بیان و آزادی اندیشه تاکید می کنند و یک طیف دیگر هیچ صحبت یا اشاره یا برنامه خاصی در این خصوص ندارند.

این عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان ادامه داد: این تفاوت ناشی از تفاوت اساسی بین دو دیدگاه است. آقای روحانی از سال 92 نشان داد که دیدگاهی اصلاح طلبانه ای دارد که مبتنی بر آزادی فردی و اجتماعی است. در مقابل نیز ما دیدگاهی را شاهد هستیم که همان نسخه 84 است است که طبعا با چنین مفاهیم جدید و انسانی و حقوقی سازوکاری نداشته و اساسا برای آن برنامه یا هدفی ندارد.

به گفته وی، کسی که برگزاری کنسرت در شهر خودش را ممنوع می کند، بدیهی است که حرفی از آزادی نداشته باشد و چنانچه در این خصوص بخواهد صحبتی کند کسی آن را باور ندارد. لذا اینکه چرا آقایان صحبتی از آزادی نمی کنند به تفاوت اساسی بین دو دیدگاه اصلاح طلبانه و اصولگرایانه بازمی گردد که البته به نظر می رسد آقایان با یک نگاه امنیتی و منزوی آزادی را برای خود ترسیم کرده اند که این مساله به هیچ عنوان برای منافع داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران مفید نخواهد بود.