بیژن بیرنگ از دلایل خود برای رای دادن به حسن روحانی در انتخابات سخن به میان آورد.

بیژن بیرنگ در گفت و گو با برنا، در مورد حضور خود در انتخابات و دلایلش برای رای دادن به حسن روحانی، اظهار داشت: دکتر روحانی را دوست دارم و یکی از دلایل این دوست داشتن این است که گاهی بی هیچ دلیلی شخصی به دل شما می نشیند و ایشان هم مثل محمد خاتمی به دل من نشسته است.

وی افزود: دلیل دیگر آن این است که ایشان چشمهای مهربانی دارند.چشم انسان تنها عضوی است که دروغ نمی گوید و من در چشمان ایشان صداقت دیدم.ضمن اینکه ایشان از نظر شخصیتی انسان صادق و با صلابتی هستند.صبور هستند و معتقد به اعتدالتند و من هم اعتدال را دوست دارم.

کارگردان سریال«خانه سبز»در ادامه گفت:دلیل دیگر علاقه من به آقای روحانی این است که ایشان کلید دارند و همه هم می دانیم که هر قفلی که وجود دارد کلیدی هم دارد.شاید در این دوره چهار ساله فرصت برای پیدا کردن خیلی از کلیدها نبود و در چهار سال بعدی این اتفاق می افتد.آزادی خواهی و مهربانی ایشان در کنار برنامه ریزی خوب دولت ایشان آقای روحانی را تبدیل به بهترین کاندیدا می کند.