رییس ستاد انتخابات روحانی در استان تهران گفت: در حقیقت تمام کسانی که دوم خرداد با انتخاب خود به دولت اصلاحات رأی دادند از این اتفاق پشیمان نیستند و سر خود را بالا می گیرند.

به گزارش برنا، مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش در همایش موسسان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به انتخابات سال 76 گفت: در سال 76 ملت ایران یک تصمیم گرفت که همچنان به آن افتخار می کند و شخصی انتخاب شد که تا به امروز تمام کسانی که به دنبال نقطه ضعفی در کارنامه دولت او بودند نتوانستند نقیصه ای در عملکرد او پیدا کنند. در حقیقت تمام کسانی که دوم خرداد با  انتخاب خود به دولت اصلاحات رأی دادند از این  اتفاق پشیمان نیستند و سر خود را بالا می گیرند.

وی با اشاره به عملکرد دو دولت نهم و دهم اظهار داشت: در عین حال کسانی که از دولت های نهم و دهم حمایت کرده اند امروز سر خود را پایین می اندازند و در حالی که مردم حمایت های آنها را از این دو دولت در سال های گذشته فراموش نمی کنند، خود را منتقد این دو دولت می دانند.

رییس ستاد انتخابات روحانی در استان تهران با  اشاره به نقش معلمان در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: انتظاری که از معلمان در جامعه است بسیار بیشتر از آحاد دیگر ملت است زیرا مردم بیشترین اعتماد را به آنها دارند.

وی ادامه داد: در حقیقیت دانش آموزانی که در گذشته توسط این معلمان تربیت شده اند امروز تصمیم می گیرند که به چه کسی رأی دهند بنابراین معلم ها هستند که تعیین می کنند چه کسی در انتخابات رأی بیاورد و این نشان از تاثیر گسترده آنها برجامعه رأی دهندگان است.

حاجی در خصوص برنامه دولت آینده بر نظام آموزش و پرورش عنوان کرد: در دولت آینده باید نظام معلمی ایجاد شود تا توجهات به آموزش و پرورش بیشتر شود، همانگونه که در دولت یازدهم نظام سلامت و بهداشت متحول شد باید توجه  ویژه ای نیز به نظام تعلیم و تربیت شود.

وی در خصوص سندی که جهت تحول نظام آموزش و پرورش در گذشته تدوین شده بود گفت: سندی جهت تحول نظام آموزش، تعلیم و تربیت در دولت هشتم تدوین شد تا نگاه مدیران به این وسیله در متن قرار گرفتن آموزش و پرورش متحول شود اما در دو دولت قبل با کنار زدن این نگاه قرار بر این شد تا نظام آموزش و پرورش تنها در درون خود متحول شود که این اتفاق سبب شد، مشکلات تعلیم و تربیت در ساختار آموزشی کشور همچنان باقی بماند و نقاط ضعف خود را امروز نمایان کند.