جمعی از حقوقدانان کشور در حمایت از دکتر روحانی بیانیه ای را صادر کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در بخشی از این بیانیه آمده است "با عقلانیت، خرد جمعی و اعتدال برای صیانت از کرامت انسانی و احیای عظمت ایران اسلامی همگام می شویم. دوباره می آییم زیرا فرصت اشتباه کردن و تکرار سیاست های پر هزینه را نداریم."

حقوقدانان در بخشی از این بیانیه تاکید کردند: "دوباره می آییم زیرا حاکمیت قانون، رعایت حقوق شهروندی و برقرای امنیت حقوقی برای همه شهروندان فارغ از هرگونه تفاوت و تمایز را اساس و پایه امنیت، توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی می دانیم."