در حالی که وزارت کشور و نیروی انتظامی با صدور بیانیه هایی جداگانه  بر برگزاری انتخابات  ریاست جمهوری در فضایی دوستانه و همراه با آرامش  تاکید کرده اند جمعی از خودسر ها درصدد ایجاد تنش و رعب و وحشت در سطح شهر هستند.

 به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – عصر  امروز گروهی موتور سیکلت سوار  با دردست داشتن پرچم هایی نا مشخص  در سطح شهر با تردد های مکرر و پر سر وصدا در صددا یجاد رعب و وحشت برای هم زدن آرامش فضای  انتخاباتی کشور هستند.

 این گروه  که مشخص نیست به کدام گروه سیاسی وابسته اند با لباس های شخصی و در گروه های 8 تا 10 نفره موتور سیکلت سوار در سطح شهر و بویژه ستاد های انتخاباتی دکتر حسن روحانی در حال مانور وحشت هستند.