حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور از سخنان شب گذشته حجت الاسلام رئیسی در صداوسیما انتقاد کرد.

او در صفحه توییترش نوشت: مدعیان "کاروکرامت"، عجب جامعه سیاهی را در کشور به تصویرکشیدند: فقر، بیچارگی، گرسنگی، تحقیر، بحران بیکاری، فلاکت، فساد، نزاع میان قوا، و...

وی افزود: اگرانتخاب شوند هم ظاهرا می خواهند همه کارهای انجام شده توسط این دولت را دوباره انجام دهند!؛ بهتر بود قبل از قضاوت! قدری بیشترتحقیق می کردند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: مسئول دولت های نهم و دهم هم همین گونه و با همین سیاهنمایی سخن می گفت؛ حالا وزرای آن دولت، گرد "کار و کرامت" جمع آمده اند. سرنوشت آن چه شد؟ این تذهبون.