جعفر خیرخواهان، کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی مناظره امروز کاندیداهای ریاست جمهوری که با محوریت مسائل اقتصاد برگزار شد ،گفت:متاسفانه دو رقیب روحانی خیلی خوش باورانه و ساده انگارانه به امر خطیر مملکت داری نگاه می کنند و بر اساس همین نگاه سطحی وعده های پوپولیستی می دهند.

این استاد دانشگاه در گفت و گو با سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – با انتقاد از شیوه برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سیاه نمایی شرایط امروز کشور اظهار کرد : متاسفانه امروز با پدیده هایی در مناظره سوم ریاست جمهوری روبرو هستیم . آقایان رئیسی و قالیباف در این مناظره  دایره انصاف را به هیچ عنوان رعایت نکرده و سیاه نمایی و وارونه جلوه دادن اوضاع کشور را به حد اعلی رسانده اند .

وی افزود : طرح مباحث عموما غیر واقعی از اوضاع کنونی، دستاویزی برای تخریب دولت بدل شده و برخی کاندیداها در جهت رای آوری به هر قیمتی کمر همت بسته اند . واقعا باید پرسید که این کدام شیوه رقابت است که برخی پیش گرفته اند ؟

خیرخواهان یادآور شد : امروز برخی با شیوه های پوپولیستی که عمدتا ریشه در علم اقتصاد ندارد، سعی در نا امید کردن مردم دارند.

وی با طرح سوالی ادامه داد : واقعا سوال در این جاست که تلاش های دولت در حوزه سیاست خارجی و ثبات اقتصادی که امروز در کشور حاکم شده، با چه ساز و کار و اهدافی از نگاه آقایان پنهان می ماند؟

این تحلیلگر اقتصادی افزود : آقای رئیسی که امروز با شور از توجه به کشورهای همسایه در حوزه سیاست خارجی سخن به میان می آورد، حتی حداقل شناختی از اوضاع جهانی ندارد و اقتصاد مبتنی این رفتار در آینده به هیچ عنوان روشن نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد : متاسفانه شاهد هستیم که دو رقیب روحانی خیلی خوش باورانه و ساده انگارانه به امر خطیر مملکت داری نگاه می کنند و مبتنی بر این نگاه سطحی وعده نیز می دهند. رقبای امروز روحانی، متاسفانه در مسندهای کوچکی بوده اند و تجربه ای از اداره امور کشور ندارند.

وی ادامه داد : به نظر من رقبای روحانی باید پاسخگو باشند که با چه تیمی سر کار خواهند آمد و کابینه شان متشکل ازکسانی است؟ به طور مثال آقای رئیسی که امروز داعیه حل مشکلات کشور را دارد، با همان تیمی به عرصه آمده که دولت مهرورز را تشکیل داده بودند و نتایجش هم بر مردم پوشیده نیست.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد در پایان گفت : امیدواریم که با تمدید دولت یازدهم برای دوره آتی شاهد رشد روزافزون کشور در حوزه اقتصادی باشیم .