برغم اینکه 4 ثانیه به اتمام زمان  باقیمانده  حسن روحانی در مناظره امروز باقی مانده بود مرتضی حیدری مجری برنامه  مانع  ادامه سخنرانی  رئیس جمهوری شد .

به گزارش سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن  روحانی -  در فرصت پایانی مناظره امروز که به عنوان زمان باقیمانده  مناظرات در اختیار کاندیداها قرار می گرفت ،اعلام شد حسن روحانی 4 دقیقه زمان برای صحبت  در اختیار دارد. در این زمان  حسن روحانی در سخنانی قاطع  و صریح  با  محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی  سعی در پاسخگویی به  اتهامات بر آمد.

سخنان صریح  و شفاف رئیس جمهوری هنوز خطاب به مردم  به پایان نرسیده بود  که  مجری مناظره  اعلام کرد ، فرصت شما به  پایان رسیده  است . این  درحالی بود که نمایشگر زمانی صفحه  4 ثانیه  باقیمانده زمانی را نشان می داد.

اصرار مجری مناظره بر پایان زمان  حسن روحانی در حالی بود که کاندیدای  قبلی 7 ثانیه بیشتر از زمان قانونی اش سخن گفته بود. نمونه دیگر این  رفتار دوگانه  در زمان سخنرانی ابراهیم رئیسی بود  که برغم گذشت 7 ثانیه از پایان  زمانش هیچ تذکری از سوی مجری برنامه دریافت  نکرد و تا 11 ثانیه  اضافه سخنرانی اش را ادامه داد.