انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نزدیک است و مردم باحضور در پای صندوق های رای باید تصمیم بگیرند سکان هدایت کشور را در چهار سال آینده به دست چه کسی بدهند و آیا با حمایت از حسن روحانی به اوکمک می کنند تا مسیر نیمه تمام را تمام کند.

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، سال ۹۲ مردم در شرایطی پای صندوق رای آمدند که یاس وناامیدی همه جامعه را فراگرفته بود اما آمدند و با انتخاب دکتر حسن روحانی ترمز ماشین بی تدبیری را کشیدند و امید را در جامعه زنده کردند.

سید محمد خاتمی در سال ۸۴ کشوری در مسیر توسعه, اقتدار و آرامش را تحویل داد اما متاسفانه دولت گذشته طی هشت سالی که سکان اجرایی کشور را در دست داشت با بی تدبیری کشور را در حوزه های مختلف مخصوصا اقتصاد به سمت نابودی پیش برد.

 دولت گذشته با وجود درآمدهای بی سابقه چیزی جز تورم, کوچک شدن سفره ها و بیکاری برای مردم نداشت و آسمان آبی کشور لحظه به لحظه تیره تر می شد اما در سال ۹۲ حسن روحانی با به دست گرفتن سکان اجرایی توانست با تدبیر و تکیه بر کارشناسان, مردم وهدایت های رهبری انقلاب ماشین کشور را در این تاریکی به سلامت از پیچ وخم های سخت عبور دهد اما این مسیر تا رسیدن به صبح ادامه دارد.

حسن روحانی با وجود فشارهای داخلی و خارجی و درآمدهای پایین نفتی کشور را درست مدیریت کرد اما برای رسیدن به نتیجه همچنان زمان نیاز دارد. روحانی هم برای ادامه راه با وجود سختی ها از پا ننشست ودوباره برای ایران, اسلام, آرامش و امنیت پای در عرصه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گذاشته است و ما هم اکنون که در نیمه راهیم دیگر این مسیر پر پیچ وخم را برنمی گردیم و با اعتماد مجدد به او به حرکت کشور در این مسیر درست کمک می کنیم تا دوباره ایران را بسازیم.

مسیر حرکت کشور این نوید را می دهد که اندکی دیگر اگر صبر کنیم سحر نزدیک است و ایران می تواند دوباره صبح را ببیند.

نویسنده: یاسر صادقی