وزارت ورزش و جوانان در واکنش به ادعاهای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد وام ازدواج اعلام کرد: در دولت یازدهم میزان پردخت وام ازدواج چهار برابر شده است.

به گزارش ایرنا، براساس نموداری که وزارتخانه ورزش و جوانان منتشر کرده است، این وزارتخانه برای افزایش تعداد ازدواج در کشور در نخستین گام، ستاد ساماندهی جوانان در وزارت ورزش و جوانان را در وزارتخانه و مراکز استانها فعال سازی کرده است.

براساس این گزارش، میزان وام پرداختی به زوج های جوان در کشور از سال 1392 تا 1395 چهار برابر شده که رقم قابل توجهی است. علاوه بر این، ‌در سال های 1393 تا 1394 تعداد‌ 200 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در کشور راه اندازی شده است.

بر اساس نمودار منتشر شده، در سال 1392 تعداد وام پرداخت شده 29 میلیون و 63هزار و 415 میلیون ریال بوده که به 944 هزار و 627 زوج پرداخت شده است.

در سال 1393 در سال دوم فعالیت دولت یازدهم 39 میلیون و 280 هزار و 811 اعتبار پرداخت شده برای وام ازدواج که به یک میلیارد و 294 هزار و 180 میلیون زوج پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت ورزش و جوانان در سال 94 به منظور بهره مندی 812 هزار و 372 زوج حوان متقاضی دریافت وام ازدواج، 24 میلیون و 973 هزار و 70 میلیون ریال اعتبار تخصیص داده است.

همچنین در سال 95 به منظور بهره مندی یک میلیون و 18 هزار و 10 ازدواج متقاضی دریافت وام ازدواج 98 میلیون ،3 هزار و 904 میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

این آمار نشان از آن دارد دولت یازدهم در شاخص پرداخت وام ازدواج از زمان تحویل دولت تا پایان سال 94 رشد 4 برابری داشته و ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بی اساس است.