مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه به ادعای رئیسی درباره تبلیغاتی‌بودن افزایش مستمری مستمری‌بگیران جواب داد.

به گزارش ایلنا در این یادداشت کوتاه آمده است:

اقای رئیسی در جریان مناظره سوم مدعی شدند که اقدام دولت در افزایش چند برابری مستمری بگیران نهادی حمایتی نزدیک انتخابات انجام شده و در نتیجه تبلیغاتی است .

بیان این نکته از سوی آقای رئیسی یا نشان دهنده کم اطلاعی ایشان و یا نشان ... است.

جهت اطلاع ایشان در دولت تدبیر و امید با پیگیری وزارت رفاه  از سال ۹۴ این موضوع در دستور کار قرار گرفت ،  سیاست چند لایه حمایت اجتماعی تدوین شد .  قابل توجه این است که افزایش مستمری افراد جامعه هدف نهادهای حمایتی  در برنامه ششم توسعه درج شده است و این بدین معناست که وزارت رفاه حداقل بیش از یکسال پیش از تصویب برنامه ششم توسعه افزایش مستمری مستمری بگیران را پیگیری کرده است.  

باید تاکید شود برای نمونه هم اکنون مبلغ مستمری خانواده های ۵ نفره  تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۶۵هزار تومان  افزایش یافته است که این مبلغ علاوه بر میزان یارانه های دریافتی است . یعنی یک خانواده ۵ نفره ۶۹۰ دریافتی خواهد شد . دولت تدبیر دنبال گرفتن عکس یادگاری با فقرا نبود ، دنبال فقیر کردن فقرا نبود ، دنبال حمایت های صدقه ای نبود ، دکتر روحانی و دولت تدبیر سیاست توانمندسازی فقرا و تامین حداقل دریافتی آنهم با عزت را اجرا کرده است.