جدیدترین نتایج نظرسنجی موسسه آمریکایی ایپو (IPPO) نشان می دهد که شمار افراد مردد به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت به هفته گذشته 14 درصد کاهش یافته و آرای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی و نامزد این انتخابات نیز در حال افزایش ست.

به گزارش ایرنا، این موسسه در تارنمای فارسی خود خبر داد که شیب افراد مردد به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبشهت نزولی و آرای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی رو به افزایش است.

در نموداری که این موسسه آماری برای توضیح این روند منتشر کرده، آمده است، در 16 اردیبهشت افراد مردد به شرکت در رای گیری 39% جامعه آماری را تشکیل می دادند که 22 اردیبهشت (دیروز جمعه) به 25% رسید. در 16 اردیبهشت اقبال جامعه آماری به حسن روحانی 26% بود که 22 اردیبهشت به 30% رسید.

این موسسه در تحلیل این نمودار، این دو تحول را متقارن خوانده و در کنار آن خبر داده است که اگر انتخابات 22 اردیبهشت (دیروز) برگزار می شد، حسن روحانی 54.9%، محمدباقر قالیباف 22.3% و سیّد ابراهیم 20.2 % آرای شرکت کنندگان در آن را به خود اختصاص خواهند داد.

طبق این برآورد دیگر نامزدها کمتر از 1.5% آرا را به دست می آوردند.