الهه کولایی فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه رای مردم به حسن روحانی در سال 92 رای به فردی بود که در کسوت یک حقوقدان، حقوق و آزادی های مردم و تکالیف حکومت و دولت را در قبال آنان می شناسد و برای احقاق آن تلاش می کند، گفت: مردم ایران با این رویکرد به او رای دادند تا در کنار تحقق توسعه اقتصادی شرایط مناسبی را برای تامین آزادی مردم طبق اصول قانون اساسی ایران که حاصل تلاش های گسترده و پرهزینه است، فراهم کند.

او در گفت و گو سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی  دکتر حسن روحانی - با اشاره به اینکه روحانی حقوقدان در برابر کسانی که شعار آزادی او را باور نداشتند و یا آن را بصورت شعار تنها در ایام انتخابات مطرح می کنند، موضوع آزادی قانونی مردم را مطرح کرد تا به یکی از مطالبات تاریخی مردم ایران پاسخ دهد، گفت: او به عنوان رییس بالاترین نهاد اجرایی و پاسدار قانون اساسی با حاکمیت آزادی بر کشور، پاسخ درستی به همه کسانی که او را باور نداشتند، می دهد.

کولایی در ادامه با تاکید بر اینکه این تصویری است که مردم از سال 92 از روحانی دریافت کردند و او را در جایگاه ریاست جمهوری نشاندند،افزود: ادامه تحقق این مطالبه نیاز به اصرار و پایداری مردم برای تداوم این رویکرد در دستگاه اجرایی است که در شعار دوباره ایران، دوباره روحانی تجلی خواهد یافت.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در ادامه با بیان اینکه حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان حتما قانون را سرلوحه کارهای خود قرار می دهد، عنوان کرد: وقتی صحبت از آزادی مردم می شود، یعنی حقوق آنان در زندگی محترمانه مطرح می شود در حالی که برای جریان محافظه کار این کار اولویت نیست.

او تاکید کرد: اولویت اصولگرایان در حوزه ای است که با آزادی های عمومی و فردی تناسب نداشته و تنها به امور معیشت و روزمره ای از جنس اقتصاد اختصاص دارد. آنان بطور طبیعی برای حوزه آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارزش و بهایی قائل نیستند و در اصل این موضوعات در اولویت آنها جایگاهی ندارد تا در بین شعارهای انتخاباتی آنها جای بگیرد.