فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: باور به آزادی به عنوان یک اندیشه محوری در کلیه نگرش ها اعم از سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی تاثیر گذار است ، مقایسه ساده نحوه حکمرانی باورمندان به آزادی و نگرش‌های بسته به خوبی این تفاوت را آشکار می کند .

این فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- گفت: مشاهده روند رقابت های تبلیغاتی اخیر به خوبی نشان می دهد که یکی در پی حضور و مشارکت آزاد و گسترده مردم و دیگری در پی مدیریت و کنترل نحوه مشارکت مردم  است.

وی افزود: یکی در پی واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و نظارت و کنترل سیاست‌ها توسط دولت و یکی حتی دولت منتخب را هم صاحب صلاحیت نمی‌داند و در پی انتقال بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی و حذف رقابت است. یکی آزادی را دوای بسیاری از دردهای جامعه می داند و دیگری نگران آزادی های مردم حتی درون محیط منزل است .

این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه به دلایل عدم طرح این شعار از جانب سایر رقبا اشاره و عنوان کرد: دلیل عدم اشاره رقبا به مساله آزادی‌ها در این دوره ، عدم باور به آزادی صاحبان اندیشه متفاوت است ، ضمن اینکه آزادی را برای خود در حد هرج و مرج قبول دارند .

عرب سرخی در پایان سخنانش تاکید کرد: به عقیده این افراد همین که کسی از آزادی دفاع می‌کند متهم به ترویج ولنگاری و لاابالیگری می‌شود و این درحالیست که خود بهتر از هرکس از میزان دیانت و پایبندی رقیبان اطلاع دارند.