کمیته فعالان مدنی ستاد روحانی ، روز جمعه با حضور فعالان این حوزه در منطقه کوهستانی درکه با شعار احترام به طبیعت، به پاکسازی کوهستان پرداختند .

به گزارش سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – در این برنامه که با همت سیاوش شهریور، قائم مقام ستاد فعالان اجتماعی حامیان روحانی صورت گرفت، جمعی از فعالان حامی محیط زیست حضور داشتند .

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۲_۱۲-۰۸-۲۱ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۱-۵۹-۴۵ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۰۰-۱۳ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۰۰-۲۳ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۰۱-۱۷ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۵۱-۲۴ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۵۱-۳۱ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۵۱-۳۸ photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۲-۵۱-۴۴