این عالم دینی درخصوص حمایتش از کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار داشت: گزینه بهتری از آقای روحانی در این انتخابات وجود ندارد. البته باید مناظره‌های انتخاباتی هم برگزار شود ولی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور، اشراف و تجربه بیشتری نسبت به دیگران دارند.

به گزارش ایلنا، نقویان تصریح کرد: اگر دل‌مان برای ایران و نظام بسوزد، همانند بنایی که می‌خواهد ساختمان فاخری را بسازد، باید یک آجر را بر روی آجرهای قبلی بگذارد نه آنکه آجرهای قبلی لق کرده و آنها را تخریب کند.

او افزود: اگر اصل برجام که مورد تایید رهبری بوده است، اگر کسی به آن نقدی دارد، باید به رفع نواقض و اجرای بهتر آن کمک کند، نه آنکه با گفتار و رفتارش اصل آن را زیر سوال ببرد.

این دانشگاه با بیان اینکه تعامل با دنیا و دنیا ما را به عنوان یک حکومت مقتدر شناسایی کند جای تردید ندارد، خاطرنشان کرد: اگر اشتباهی وجود دارد، آن اشتباه و نقص باید ترمیم شده و اصلاح شوند. اینکه ما قراردادی که امضا کرده‌ایم را – و به حکم هر انسان عاقلی، قرارداد درستی است – زیر سوال ببریم، تنها و تنها موجب زیر سوال رفتن اعتبار و حیثیت‌مان می‌شود.

 

دولت، وزیر خارجه و دیپلما‌ت‌های ما عملکرد هوشمندانه‌ای داشته‌اند

نقویان اضافه کرد: اینکه دولت جدید امریکا مداوم می‌گوید این توافق به ضرر ماست و می‌خواهد به بررسی این توافق بپردازد، کارشکنی می‌کنند و درصدد نقض آن هستند، نشان می‌دهد که دولت، وزیر امور خارجه و دیپلما‌ت‌های ما عملکرد درست و هوشمندانه‌ای داشته‌اند و امریکایی‌ها احساس می‌کنند که این توافق چندان به سود آنها نبوده است بلکه در این داستان، منافعی را از دست داده‌اند.

 

ایران به کشوری تبدیل شده که مورد گفت‌وگوی بزرگترین دولت‌های جهانی قرار می‌‌گیرد

این عالم دینی با ذکر داستانی تاریخی بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) در جنگ با مشرکان مجبور شد تا صلح حدیبیه را امضا کند. در این صلح، پیامبر اکرم (ص) به ابوسفیان امتیازات داده شد تا آنجا که تاریخ به نقل خلیفه دوم نقل می‌کند که او به پیامبر اکرم (ص) معترض شد و می‌گوید اگر این امتیازات را از جانب خودت به ابوسفیان داده‌ای، ما آن را قبول نمی‌کنیم. پس از آن ماجرا، تاریخ نقل می‌کند که خلیفه دوم پس از سال‌ها می‌گوید من هر وقت به یاد صلح حدیبیه می‌افتم، از اینکه در مقابل پیامبر (ص) قرار گرفتم، خجالت می‌کشم.

نقویان تاکید کرد: متوجه باشیم این کشورها که با ما توافق کردند زمانی ما را به رسمیت نمی‌شناختند ولی اکنون با ما پشت یک میز قرار می‌گیرند و مذاکره می‌کنند و در این حین، دو امتیاز هم بگیرند. اصل اینکه ایران به کشوری تبدیل شده است که مورد گفت‌وگوی بزرگترین دولت‌های جهانی قرار می‌‌گیرد و از آنها بیشترین امتیاز را می‌گیرند، خود بزرگترین امتیاز است.