محمد علی وکیلی ،سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی گفت: مشاهده گلچین اخبار نامزدهای انتخاباتی در شبکه های مختلف صدا وسیما به ویژه شب گذشته  در بخش های خبری شبکه یک و اخبار20و 30  شبکه دو  موجب حیرت و تامل بینندگان  بود.

وکیلی در گفت وگو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی -  افزود: این نحوه پوشش اخبار و عدم رعایت عدالت در نحوه تنظیم خبر و انتخاب صحنه ها و زمان اختصاص یافته  به هرکدام از نامزدها موجب بی اعتمادی روز افزون به رسانه ملی می شود.

وی ادامه داد: به نظر می آید حفظ اعتماد عمومی به رسانه ملی در گرو رعایت عدالت رسانه ای خواهد  بود و مسئولان صداو سیما قطعا باید به این امر توجه کنند.

او تاکید کرد که مناسب است کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وظیفه  قانونی  خود را در نظارت بر بی طرفی رسانه ملی  و همچنین  عدالت رسانه ای ایفا کند.