معاون وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: من فکر می کنم تهرانی ها با این مراسم کار را تمام کردند و رای و نظر خود را به همه اعلام کردند.آنان با شعارها و مطالبات و نظم خود نشان دادند که از دولت یازدهم حمایت خواهند کرد و امیدواریم که این موضوع و موج در سایر استان های کشور ادامه پیدا کند.

محمودمیرلوحی در گفت وگو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی-بااشاره به سخنرانی آقای روحانی در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی،گفت:این مراسمی پر از پیام و حرف بود،آن همه استقبال ، هیجان و جمعیت داخل و خارج از سالن پیام های زیادی و بامفهومی برای همه ایران داشت.

این عضو شورای عالی حزب همبستگی ادامه داد: من فکر می کنم تهرانی ها در همایش سلام آزادی  کار را تمام کردند و رای و نظر خود را به همه اعلام کردند.آنان با شعارها و مطالبات و نظم خود نشان دادند که از دولت یازدهم حمایت خواهند کرد و امیدواریم که این موضوع و موج در سایر استان های کشور ادامه پیدا کند.

او افزود: البته مردم هوشیار ما طی چهار سال گذشته و همین مناظره های انتخاباتی بر این واقعیت و حقیقت رسیده اند که رقبای آقای روحانی برنامه و طرحی برای رشد و توسعه کشور نداشته و دست خالی به میدان آمده و تنها دلخوش شعارهای عوام فریبانه هستند. در حالی که حسن روحانی با برنامه هایی که طی چهار سال گذشته در عرصه های مختلف پیموده است بهترین گزینه برای اداره کشور در چهار سال آینده است.

میرلوحی با بیان آنکه رقبای روحانی حتی نتوانسته اند نظر اصولگرایان اعتدالی و معقول را جلب کنند، اعلام کرد: من فکر می کنم تکلیف جامعه امروز مشخص است. نخبگان که پیشتر نظر خود را اعلام کرده بودند و حالا نیز آرای خاموش فعال شده اند و با این اوصاف به نظر می رسد،شرایط جامعه به نفع حسن روحانی است.