کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران گفت: روحانی طی 4 سال نشان داد که پای حقوق شهروندی می‌ایستد واین مساله‌ای مهم است که فردی حق مردم را قبول داشته باشد.

عبدالله سمامی وکیل دادگستری و کاندیدای  عضویت در شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ستاد وکلا و حقوقدانان حامی دکتر حسن روحانی درباره علت حمایت خود از روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بابیان اینکه  جناب اقای دکتر روحانی یک حقوقدان محسوب شده فرد آشنا با موازین حقوقی دارند می‌‌تواند کشور را به درستی هدایت کند، گفت: من در شخصیت ایشان اعتدال در امور و کارها را مشاهده می‌کنم و به نظر من  ایشان در همه کارها اعتدال را رعایت کرده و همواره حافظ منافع نظام بوده‌اند.

 وی روحانی را دارای شحصیتی بسیار کاریزماتیک، روشن و واضحی دانست واظهارکرد: به نظر من ایشان می‌تواند برای پیشبرد اهداف کشور، بخصوص در حوزه روابط بین‌الملل و آشتی با همه کشورها مفید باشد.

سمامی با اشاره به عملکرد رئیس‌جمهور در قالب حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد ایشان به مسائل حقوق شهروندی اعتقاد دارد و وکیل بودن ایشان از بارزه‌های مشخص ایشان است.

این حقوقدان با اشاره به آخرین سخنرانی روحانی در مقام رئیس‌جمهور و یک وکیل طی دعوت وکلا از وی عنوان کرد: ایشان در این جلسه سخنرانی بسیار شیوایی در زمینه رعایت حقوق شهروندی و رعایت حقوق مردم  داشتند ومی‌توان به عنوان یک وکیل مبرز و مدافع مردم و جامعه می‌توان به ایشان اعتماد کرد.

کاندیدای عضویت در شورای شهرتهران با بیان اینکه به نظر من ایشان اعتماد قاطبه مردم ایران را خواهد داشت، گفت: من صد در صد به  ایشان اعتقاد دارم، زیرا طی 4 سال نشان داد که پای حقوق شهروندی می‌ایستد واین مساله‌ای مهم است که فردی حق مردم را قبول داشته باشد، به روابط بین‌الملل نگاه داشته باشد و بتواند از افزایش تورم جلوگیری کند.

 وی خاطرنشان کرد: هر چند که ممکن است به دلیل مشکلات مختلف در برخی زمینه‌ها آنچنان که باید پیشرفت نکرده باشیم اما با همه این مسائل به نظر من ایشان کارنامه بسیار خوبی داشته است.