فعال سیاسی و استاد دانشگاه گفت:چهار سال آینده مشکلات دشوارتر است و راهی پرتلاش تر در پیش خواهیم داشت و در واقع نمی توان به مردم وعده حل مشکلات را به صورت یک شبه داد.

علی رضا علوی تبار شنبه شب در جمع دانشگاهیان حامی حسن روحانی در گرگان افزود: کسانی که در سیاست وعده زیاد می دهند، یا شارلاتان هستند و یا ناآگاه و ما به این گروه ها رای نمی دهیم.

وی بیان کرد:باید به کسی رای دهیم که نشان داده با گوش دادن به حرف های کارشناسان می تواند مسائل و مشکلات را حل کند.

علوی تبار ادامه داد:باید کسانی را انتخاب کنیم که هزینه مشکلات تاریخی را تداوم ندهند،دربین گزینه های موجود کسی جز روحانی نمی تواند با کمترین هزینه ایران را از بحران نجات دهد و به سلامت در مسیر ریل خود قرار دهد.

این فعال سیاسی گفت: پرسیدن ریشه مشکلات از مردم، در واقع مردم فریبی است، زیرا مردم تنها مشکلاتی از قبیل گرانی، بیکاری، فساد و اعتیاد را حس می کنند، اما ریشه اصلی آن را باید از طریق تئوری های علوم اجتماعی پیدا کرد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به شرایط کشور که دارای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و کم و بیش این مشکلات باقی مانده، باید با امنیت خاطر از درستی دفاع کنیم و نباید به قبل بازگردیم، زیرا ایران تا آستانه وضعیی ناهنجار پیش رفت و نباید بگذاریم که آن وضع تکرار شود و تضمین جلوگیری از این مساله، حضور در صحنه انتخابات است.

وی ادامه داد:باید قدرت را تفویض کرد، باید در مقام پاسخگویی برآییم و اگر جلو انتقادهای سازنده را بگیریم، آن دولت فاسد خواهد شد.

علوی تبار افزود: ما در صحنه می مانیم تا دولت روحانی که در مسیر درستی حرکت می کند بتواند مشکلات ایران را حل کند.

وی اظهار داشت: تصور ما از آینده ایران، به علت امید زیاد مردم به این دولت، روشن است و این مردم استحقاق خدمت دارند، زیرا همه مشکلات و گردنه های سخت را پشت سر گذاشته اند تا آینده ای روشن برای خود ترسیم کنند.